Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipulointia koskeva yleissopimus

Opetus- ja kulttuuriministeriö 10.7.2014 11.01
Uutinen

Euroopan neuvoston ministerikomitea on hyväksynyt yleissopimuksen urheilukilpailujen manipuloinnin estämisestä. Euroopan neuvoston urheiluministerit käsittelevät yleissopimusta Magglingenissä, Sveitsissä 18. syyskuuta. Euroopan neuvostoon kuuluu 47 jäsenvaltiota, mutta sopimus on tarkoitettu avattavaksi myös muille valtioille. Sopimus tulee voimaan, kun viisi valtiota on sen ratifioinut.

Marraskuussa 2012 Euroopan neuvosto aloitti valmistelemaan sopimusta urheilutulosten manipuloinnin estämisestä. Luonnosta laati EPAS -toimielin opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Harri Syväsalmen johdolla. Luonnosteluryhmä sai esityksensä valmiiksi tammikuussa 2014.

Yleissopimuksen tarkoituksena on muun muassa ehkäistä ja havaita urheilukilpailujen manipulointia, sekä parantaa tiedonvaihtoa sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä viranomaisten, urheilujärjestöjen ja vedonlyöntiyhtiöiden kesken.

Yleissopimus korostaa hyvän hallinnon periaatteiden merkitystä korruption, urheilukilpailujen manipuloinnin ja muiden väärinkäytösten estämisessä.

Valtioiden tulisi lainsäädäntö tai muilla toimilla estää sisäpiiritiedon hyväksikäyttöä vedonlyönnissä ja estää rahavirtoja laittomille operaattoreille. Myös epäilyjen ilmiantajien suoja tulee järjestää.

Kansalliselle poliisille tulisi taata riittävät toimintavaltuudet vedonlyöntivilpin tutkimiseen.

Urheilujärjestöjä ja kilpailunjärjestäjiä vaaditaan omaksumaan ja toteuttamaan tiukempia sääntöjä korruption torjumiseksi, ottamaan käyttöön sanktioita ja kurinpidollisia toimenpiteitä rikkomusten sattuessa hyviä hallintoperiaatteita noudattaen.

Convention on the manipulation of sports competitions 

Lisätietoja:
- johtaja Harri Syväsalmi, p. 0295 3 30305
- kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen, p. 02953 30102