Europeana: kurkistuksia eurooppalaiseen kulttuuriin

Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.5.2012 16.00
Uutinen

Eurooppa-päivänä 9.5.2012 Europeanasta järjestettiin näyttävä tiedotustilaisuus Brysselissä. EU-maiden kulttuuriministerit ovat valinneet Europeanan aineistosta oman suosikkinsa ja kirjoittaneet siitä lyhyen merkinnän Europeanan blogiin. Brysselin Europeana-tilaisuudessa esiteltiin ministereiden valinnat.

Suomen kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on valinnut suosikkiesineekseen Nokia-merkkiset jalkapallokengät ja kirjoittanut niistä blogikirjoituksen. Kuva kengistä on Europeana-portaalissa.

Europeana-portaali tarjoaa yhteisen näkymän eurooppalaiseen kulttuuriperintöön, ja sen sisällön muodostavat arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitoidut aineistot. Europeanan tavoitteena on tarjota aineistoa laajalle käyttäjäkunnalle, kehittää uusia käyttäjälähtöisiä palveluita sekä edistää talouskasvua ja kulttuurimatkailua.

Europeanassa on satoja tuhansia yksiköitä suomalaisia valokuvia, museoesineitä, sanomalehtiä, videoita ja käsikirjoitusaineistoa. Palvelusta on haettavissa muun muassa taiteilija Albert Edelfeltin Antwerpenista, Göteborgista ja Pariisista äidilleen lähettämiä
kirjeitä, biologisten seurojen julkaisemaa kasvi- ja eläintieteellistä kirjallisuutta 1800-luvulta alkaen, kuvia suomalaisista designklassikoista sekä Finlandia-videokatsauksia 1940-1960-lukujen ajankohtaisista tapahtumista.

Kansalliskirjasto on toimittanut Europeanaan kulttuurihistoriallisesti merkittäviä matkailuaiheisia kirjoja, joita voi hyödyntää esimerkiksi koulutus-, liike-, loma- ja ryhmämatkojen suunnittelussa sekä joukkoviestimien lähdeaineistona.

Kesällä 2012 Europeanan kokoelmien metatieto julkaistaan avoimena datana, mikä mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen Europeanan sisältöjä hyödyntämällä. Aineistojen toivotaan synnyttävän uusia innovaatioita ja sen myötä avaamisen odotetaan
hyödyttävän kansalaisia. Esimerkkinä Europeanan ja muiden palveluiden aineistojen yhdistämisestä on ensimmäiseen maailmansotaan liittyvä interaktiivinen video Europeana Remix.

Suomesta Europeanan kehittämisessä on mukana Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke. Suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoa välitetään Europeanaan Kansalliskirjaston Formula-palvelun kautta.

• http://www.europeana.eu  
• http://remix.europeana.eu/  
• http://www.kdk.fi/fi/europeana-ja-muut-hankkeet