Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Haettavissa olevia avustuksia: joulukuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.12.2013 10.51
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Ministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia lähinnä yhteisöille.

Listalla avustukset on jaoteltu aihealueittain.Tarkemmat kuvaukset avustuksen käyttötarkoituksesta sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kunkin avustuksen yhteydestä.

Koulutus:

31.12. Oppilaitosten perustamishankkeet Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset myöntävät vuosittain valtionavustusta oppilaitosten perustamishakkeisiin, jotka on sisällytetty opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaan rahoitussuunnitelmaan. Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa ELY-keskukselle seuraavaa vuotta koskevat valtionavustushakemukset sekä hanke-esitykset perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan.


Taide, kulttuuri ja kirjastot:


31.12. Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen sekä teattereiden, orkestereiden ja taitelijatilojen peruskorjaushankkeiden rahoittamiseen. Keskeinen tavoite on tukea kulttuuritilojen työllisyyttä lisääviä peruskorjaushankkeita ja muusta käytöstä vapautuvan rakennuskannan muuttamista kulttuurikäyttöön.

31.12. Avustukset nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia ja verkkosaatavuutta edistäviin hankkeisiin Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa nuoria työllistäviä kulttuuriaineistojen digitointia ja verkkosaatavuutta edistäviä hankkeita. Avustuksia voidaan myöntää kulttuuriperintöalan hankkeisiin, erityisesti museoille, mutta ei valtion laitoksille. Määrärahalla pyritään työllistämään erityisesti alle 30-vuotiaita.

30.12. Kirjastojen perustamishankkeet ja kirjastoautot
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset myöntävät vuosittain valtionavustusta kirjastojen perustamishankkeisiin ja kirjastoautojen hankintaan, jotka on sisällytetty opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaan rahoitussuunnitelmaan. Avustushakemukset ja ehdotukset rahoitussuunnitelmaan toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

30.12. Yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta
Avustus myönnetään yhteispohjoismaiseen kirjastoautotoimintaan. Avustuksia voivat hakea kunnat/kunnalliset kirjastot, joilla on yhteispohjoismainen kirjastoauto.


Liikunta:

13.12. Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Avustuksia voidaan myöntää kunnille monikulttuurisen liikunnan edistämiseen paikallistasolla. Hakemus toimitetaan sille elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, jonka alueella hanke sijaitsee.

31.12. Liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeet Avustuksia voidaan myöntää liikuntapaikkojen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja hankkimiseen, sekä perustamishankkeen yhteydessä varustamiseen.

31.12. Liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeet Avustuksia voidaan myöntää liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen rakentamiseen, peruskorjaukseen, hankkimiseen ja varustamiseen.

10.1.2014 Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)
Seuratuen avulla vahvistetaan urheilu- ja liikuntaseuratoiminnan laatua, kehitetään toimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille.
Avustusta voivat hakea paikalliset urheilu- ja liikuntaseurat. Seuran perustoiminnan kehittäminen voi sisältää mm. kampanjoita, tapahtumia ja tilaisuuksia, koulutusta, paikallista yhteistyötä, hyvien mallien käyttöönottoa ja uusia innovaatioita. Tukea on mahdollista hakea myös päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen.


Nuoriso:

13.12.2013 Avustukset nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin sekä verkkomedioihin Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen sekä verkkomedioiden avustuksilla edistetään nuorisolain tavoitteiden ja arvojen toteutumista ja toimeenpannaan hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Avustuksia voivat hakea kunnat, kuntayhtymät sekä muut nuorisotyöpalveluja tarjoavat järjestöt ja yhteisöt.

13.12.2013 Avustukset hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon Avustuksia myönnetään valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 toimeenpanoon liittyville valtakunnallisille nuorisotyöhankkeille. Paikallisiin ja alueellisiin hankkeisiin avustuksia haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.