Haettavissa olevia avustuksia: syyskuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.9.2013 11.01
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Ministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia lähinnä yhteisöille.

Syyskuussa päättyvät mm. seuraavien avustuksien hakuajat:

2.9. Kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmistelu

Kulttuuriviennin hankevalmisteluun myönnettävät avustukset voivat liittyä konkreettisten vientihankkeiden valmisteluun, osatuottajien, jakelijoiden ja rahoituksen hankkimiseen tai markkinoinnin ja myynnin valmisteluun. Avustuksen tarkoituksena on edistää kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointiosaamista.

30.9. Langattomien radiomikrofonien siirtymävaiheen kustannukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa kulttuurisektorin toimijoita siirtymävaiheen kustannuksissa, jotka aiheutuvat langattomien radiomikrofonien käyttöön osoitettujen radiotaajuuksien muuttumisesta.

Avustusta voivat hakea teatterit ja orkesterit, tanssi- ja sirkusryhmät, ammattilais- ja harrastajakuorot, harrastajateatterit tai konsertti- ja kulttuuritalot, joilla on luvanvarainen langaton radiomikrofonijärjestelmä käytössään.

30.9. Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Eläkettä ei voi hakea toisen puolesta. Eläkettä ei ilman erityistä syytä myönnetä 60 vuotta nuoremmille, ja sen myöntämiseen vaikuttavat mm. varallisuus ja toimeentulomahdollisuudet.

30.9. Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan valtakunnallinen kehittäminen
30.9. Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan alueellinen kehittäminen

Aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan tarkoitettua tukea voi hakea kolmesta eri lähteestä: opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustukset valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille, ELY-keskukset paikallisille kuntahankkeille ja Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma muille paikallisille hankkeille.

Hakuajat päättyvät samaan aikaan syyskuun lopussa. Uudistettu hakukäytäntö on rakenteeltaan vastaavanlainen lasten ja nuorten liikuntaan myönnettävien avustusten kanssa.

30.9. Lasten ja nuorten liikunnan valtakunnallinen kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustukset valtakunnallisesti merkittävään lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen. Avustuksista päätettäessä huomioidaan miten hyvin hankkeen suunnitelmassa tuodaan esille hankkeen innovatiivisuus ja aiemmissa vastaavissa hankkeissa hyväksi havaitut käytännöt ja suositukset sekä toiminnan vakiinnuttamistavoitteisiin.

25.9. Liikuntatiede: tutkimusprojektit

Liikuntatieteiden tutkimusprojektirahoitusta voi hakea tutkijoiden ja muun tutkimushenkilöstön palkkoihin, apurahoihin, tutkimuslaitosten perimiin yleiskustannuksiin sekä muihin kustannuksiin. Tutkimusrahoitusta kohdennetaan erityisesti liikunnan yhteiskunta-käyttäytymistieteiden alueille sekä monitieteisiin tutkimusprojekteihin.

Uudet tutkimusprojektit toimittavat hakemukset Suomen Akatemian verkkoasiointiin 2.-25.9.2013. Ehdollisen avustuspäätöksen vuosina 2011 - 2013 saaneet hakijat toimittavat jatkohakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön.

25.9. Liikuntatiede: tutkimusyhteisöt ja tiedonvälitysyhteisöt

Avustuksen tarkoituksena on tukea liikuntalääketieteen ja liikuntatieteen yhteisöjen tieteellistä toimintaa sekä liikuntatieteellisen tiedon välitystä ja tiedeviestintää. Liikuntatieteellisten yhteisöjen harkinnanvaraisista toiminta-avustuksista päätettäessä arvioidaan toiminnan kattavuutta, tehokkuutta ja tarpeellisuutta.

 

Tarkemmat kuvaukset eri avustusten käyttötarkoituksesta sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kunkin avustuksen yhteydestä.