Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kansalaisilta kerätään näkemyksiä ammatillisen tutkinnon suorittamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.5.2012 15.03
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut verkkohaastattelun, jonka avulla kerätään kansalaisten näkemyksiä siitä, mikä helpottaisi tai edistäisi ammatillisen tutkinnon suorittamista.

Vastauksia toivotaan erityisesti 20-29-vuotiailta nuorilta aikuisilta sekä heidän kanssaan työskenteleviltä, kuten työ- ja elinkeinotoimistojen, kuntien nuorisotoimen ja työpajojen työntekijöiltä.

Tuloksista toivotaan vastauksia siihen, miten nuoria saataisiin houkuteltua koulutukseen sekä millaisia järjestelyjä, tukea ja ohjausta nuoret tarvitsevat. Samalla hankitaan lisäymmärrystä nuorten aikuisten maailmasta, motivaatiosta ja tulevaisuuden näkymistä.

Verkkohaastattelu on avoinna 10.6. asti. Tulosyhteenveto on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla elokuussa.

Nuoret voivat vastata verkkohaastatteluun osoitteessa www.16000tutkintoa.fi
ja asiantuntijat osoitteessa https://www.strategysignals.com/[email protected]&tutkintoa
Verkkohaastattelu liittyy parhaillaan valmisteilla olevaan nuorten aikuisten osaamisohjelmaan. Nuorten yhteiskuntatakuuta pohtiva työryhmä havaitsi, että tällä hetkellä Suomessa on vailla toisen asteen tutkintoa olevia nuoria aikuisia noin 110 000. Maaliskuisessa kehyspäätöksessään hallitus sopi, että vuonna 2013 kohdennetaan 27 miljoonaa euroa ja vuosina 2014–2 016 52 miljoonaa euroa toimiin, joilla ohjataan ilman koulutusta olevia alle 20-29-vuotiaita suorittamaan ammatillista tutkintoa.

Tämän lisäksi toteutetaan vuoden 2013 alusta koulutustakuu, jossa jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.