Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kirjastojen peruskäytössä pientä laskua - tapahtumia aiempaa enemmän

Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.4.2014 11.23
Uutinen

Tuoreimpien kirjastotilastojen mukaan kuntien ja kaupunkien yleisissä kirjastoissa käytiin viime vuonna 51,3 miljoonaa kertaa ja tehtiin noin 92,8 miljoonaa lainaa. Kukin asukas vieraili kirjastossa siten vuoden aikana keskimäärin 9,5 kertaa ja lainasi aineistoja 17,2 kappaletta.

T ilastojen perusteella sekä kirjastojen kävijä- että lainamäärissä oli näkyvissä pientä laskua vuoteen 2012 verrattuna.

Sen sijaan tapahtumien kävijämäärä kasvoi 16 prosenttia ja kaikkiaan kirjastojen tapahtumiin osallistui yli 756 000 henkilöä. Vuoden mittaan kirjastoissa järjestettiin lähes 28 000 erilaista tapahtumaa, joka on 19 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tapahtumien lisäksi kirjastoissa järjestettiin yli 6 700 näyttelyä sekä hieman alle 110 000 käyttäjäkoulutusta.

Kirjastojen tapahtuma-, näyttely- ja koulutustoimintaa tilastoitiin nyt toista kertaa.

 

Aineiston määrä väheni noin neljällä prosentilla

Kirjastojen toimintakulut kasvoivat vuodessa noin 0,8 prosenttia 319 miljoonaan euroon (59 € / asukas). Kuntien väliset erot asukaskohtaisissa toimintakuluissa olivat kuitenkin hyvin suuret.

Henkilöstökulut supistuivat 0,3 prosenttia ja olivat nyt 174 miljoonaa euroa (32,2 € / asukas), samoin kirjastoaineistokulut vähentyivät 0,8 prosenttia ja olivat yhteensä 38,4 miljoonaa euroa (7,1 € / asukas). Sen sijaan tilakustannukset kasvoivat 3,1 prosenttia ja olivat yhteensä 64,3 miljoonaa euroa (11,9 / asukas). Muut kulut olivat 41,8 miljoonaa euroa (7,7 € / asukas).

Kirjastojen hankkiman aineiston määrä supistui edellisestä vuodesta 4,1 prosenttia. Uutta aineistoa hankittiin 1,9 miljoonaa kappaletta ja vanhaa aineistoa poistettiin 2,6 miljoonaa kappaletta.

Tilastotiedot selviävät valtakunnallisesta yleisten kirjastojen tilastotietokannasta. Tilastotietokannan avulla voidaan vertailla kuntia, hakea tietoa maakunnittain tai seutukunnittain ja asukasluvun mukaan.

Tilastotietokannasta voidaan myös tulostaa aikasarjoja eri vuosilta. Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta löytyvät yleisten kirjastojen perustilastot vuodesta 1999.

Linkkejä ja lisätietoa

Lähteenä: avi.fi