Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Koulutusviennille kiinnostavia mahdollisuuksia Saudi-Arabiassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.2.2013 9.33
Uutinen

Suomalainen koulutusjärjestelmä on herättänyt laajaa kiinnostusta Saudi-Arabiassa ja koulutusvientihankkeita on käynnistetty. Suomalainen koulutus ja koulutusvienti esittäytyi opetus- ja koulutusalan messuilla Riadissa 18.-22.2.2013.

- Saudi-Arabiassa halutaan kehittää koulutusta varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka. Osaamiseen, inhimilliseen pääomaan ja infrastruktuuriin sijoitetaan neljännes maan budjettivaroista, kertoo Riadissa Suomen valtuuskuntaa johtanut valtiosihteeri
Tapio Kosunen

- Asiantuntemusta haetaan ulkomailta mm. oppilaitosrakentamiseen sekä digitaalisten oppimisympäristöjen, ohjelmistojen ja oppimateriaalien sekä hallinnon ja arvioinnin kehittämiseen.

Suomalainen koulutusvienti Saudi-Arabiaan kattaa niin oppilaitosrakentamisen ja -suunnittelun kuin koulutuksen pedagogisen, teknologisen ja hallinnollisenkin osaamisen.

- Korostimme suomalaiselle koulutusjärjestelmälle ominaisen luottamuksen merkitystä ja se sai vastakaikua. Meillä uskotaan korkeakoulutettujen opettajien kykyyn ja haluun muuttaa opetussuunnitelma hyviksi käytännöiksi ja kehittää oppimista tukevia ympäristöjä ja menetelmiä. Suomalaiset arvostavat koulutuksen tuottamaa osaamista ja hyötyä.

Toimintaympäristönä Saudi-Arabia on Kosusen mukaan haasteellinen, ja se sisältää myös merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisille koulutusvientitoimijoille.

- Julkilausuttuna tavoitteena on osaamiseen ja tietoon perustuva talous ja yhteiskunta. Maassa on valtava potentiaali. Tarkoitus on mm. rakentaa tuhat uutta koulua vuosina 2013-2014.

Konkreettisena esimerkkinä suomalaisesta yhteistyöhankkeesta Kosunen mainitsee nyt solmitun koulutusvientisopimuksen, jonka pohjalta EduCluster Finland Oy kehittää koulutuksen ja opettajankoulutuksen huippuyksikköä Jeddassa toimivaan King Abdulazizin yliopistoon.

Huippuyksiköstä on tarkoitus tehdä johtava opettajankoulutuksen kehittäjä ja toteuttaja. Yksikön yhteyteen tulee myös perusopetuksen mallikoulu sekä varhaiskasvatuskäytäntöjä mukaileva päiväkoti. Hankkeessa on tarkoitus luoda pedagogisia käytäntöjä, tukea johtajuutta sekä suunnitella oppimisympäristöjä.

Jo aiemmin käynnistyneitä suomalaisia koulutusvientihankkeita Saudi-Arabiassa on mm. noin 3 000 oppilaan yksityisen kansainvälisen koulun rakentaminen Riadiin, Jeddaan ja Dammaniin. Lisäksi koulutusvientiyhteistyötä tehdään Saudi-Arabiassa korkeakoulusektorilla mm. lääketieteen jatko-opinnoissa ja ICT-alalla.

International Exhibition and Forum for Education on suurin Persianlahden opetus- ja koulutusalan messutapahtuma, jonka teemamaana esittäytyi tänä vuonna Suomi. Tapahtumaan osallistui arviolta 40 000 vierasta ja näytteilleasettajia on yli 200, niistä suomalaisia 20. Varsinaisen messunäyttelyn lisäksi viikon aikana esiteltiin muun muassa suomalaista koulutuksen arviointijärjestelmää ja opettajankoulutusta.

Suomalaisesta koulutusosaamisen vientiä tukee Finpron luotsaama kolmivuotinen Future Learning Finland -ohjelma, jonka taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös koulutusviennin edistämisestä.