Kysely käynnissä: millä keinoin edistäisit koulutusvientiä?

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.10.2013 11.31
Uutinen

Koulutusviennin toimintaohjelmaa valmisteleva selvitysryhmä kerää kyselyllä ideoita, millä keinoin suomalaista koulutusvientiä voidaan edistää. Ryhmälle voi jättää ehdotuksia lokakuun puoliväliin saakka.

Suomalainen koulutus ja suomalainen koulutusjärjestelmä ovat olleet jo vuosia kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Koulutusviennin uskotaan voivan tarjota uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja oppilaitoksille viennin kasvattamiselle ja kansainvälisen näkyvyyden lisäämiselle.

Koulutusviennin edellytyksiä halutaan parantaa toimenpideohjelmalla. Opetusministeri Krista Kiuru asetti elokuussa selvityshenkilöryhmän laatimaan ehdotuksen toimenpideohjelmaksi 30.10. mennessä. Selvitysryhmän puheenjohtajana on kansanedustaja, FT Päivi Lipponen ja jäseninä Aalto-yliopiston kehitysjohtaja Jari Jokinen ja kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Koulutusvienti sisältää mm. koulutuspalveluiden myyntiä ulkomaille, koulutukseen ja sen hallintoon liittyvää konsultointia, opetusteknologian ja oppimateriaalien vientiä, oppimisympäristöjen rakentamista sekä kansainvälisten opiskelijoiden koulutusta Suomessa ja ulkomailla.