Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lakiluonnos koulujen työrauhan turvaamiseksi lausunnoille

Opetus- ja kulttuuriministeriö 18.2.2013 10.02
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan lakimuutoksia, jotka antavat kouluille ja opettajille uusia keinoja koulujen työrauhan säilyttämiseksi. Lakiluonnos on lausuntokierroksella, joka päättyy 15.3.2013. Eduskuntakäsittelyyn hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevään aikana.

Lakimuutoksilla halutaan antaa kouluille ja opettajille uusia keinoja koulujen työrauhan ylläpitämiseen. Koulujen yhteisöllisyyttä vahvistetaan lisäämällä oppilaiden osallisuutta ja osallistumista mm. koulujen järjestyssääntöjen ja opetussuunnitelmien laadintaan. Jokaisessa peruskoulussa tulisi olla oppilaskunta.

Esityksellä selkeytetään oppilaiden vastuuta vahingonteoista, vahvistetaan koulun kasvatuskeskustelun asemaa ja tarkennetaan jälki-istuntoon liittyvää lainsäädäntöä. Lisäksi opettajat saavat laajemmat valtuudet tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa pois vaaralliset tai häiritsevät esineet.

Hallituksen esitykseen sisältyy muutoksia myös sairaalaopetukseen ja oppilaan kotikunnan perusteella maksettaviin korvauksiin.

Linkkejä ja lisätietoa: