Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Luonnos EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista lausunnoilla

Opetus- ja kulttuuriministeriö 30.10.2014 9.51
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman selvitysryhmän ehdotusten (2013) pohjalta ministeriössä on valmisteltu lukukausimaksujen käyttöönottoa koskeva hallituksen esityksen luonnos. Esitys on lausunnoilla 21.11.2014 saakka.

Esityksen mukaan yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisättäisiin säännökset EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävistä lukukausimaksuista alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa.

Lukukausimaksuihin liittyvän lausuntokierroksen asiakirjat ja valmistelun aiempiin vaiheisiin liittyvää aineistoa on koottu vireillä-osuuteen.

  • Vireillä: EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut