Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön esitykset kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.11.2014 9.25
Uutinen

Opetus-ja kulttuuriministeriö ehdottaa kasvua, työllisyyttä, kilpailukykyä ja julkisen talouden tasapainoa vahvistavina toimenpiteinä panostuksia osaamiseen, ICT-kehitykseen, hyvitysmaksuihin ja audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmään. Lisäksi esitetään lisärahoitusta päiväkotien ja koulujen sisäilma- ja kosteusvarioiden korjaamiseen.

Osaamisperusteisen kasvun vahvistamiseen ehdotetaan ammattikorkeakouluille ja yliopistoille yhteensä 20 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on kehittää muun muassa oppimis- ja tutkimusympäristöjä ja vahvistaa valmiuksia yrittäjyyteen. ICT-alan rakennemuutoksen vauhdittamiseksi esitetään varattavaksi yhteensä 16 miljoonaa euroa muunto- ja täydennyskoulutusohjelmien käynnistämiseen korkeakouluissa. Koulutusviennin vauhdittamiseksi esitetään 1,2 miljoonan euron määrärahaa koulutusvientilähettiläiden palkkaamiseen.

Oppimisympäristöjen digitalisointiin esitetään yhteensä 10 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden peruskoulun kehittämistoiminnan toimeenpanemiseksi rahoitusta on tarkoitus kohdentaa kansallisen koulutuksen pilvipalvelun käyttöönottoon ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja varustamiseen. Kehittämiskouluverkoston toimintaan esitetään 3 miljoonaa euroa. Liikunnalliseen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja koulun kerhotoimintaan esitetään 10 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 talousarvioon esitetään lisättäväksi 35 miljoonan euron määräraha yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien rakennusten kosteus- ja homevaurioiden korjaamiseen. Sillä arvioidaan voitavan rakentaa tai peruskorjata tilat 3 000 oppilaalle ja 1 000 päiväkotilapselle.

Yksityityisen kopioinnin hyvityksen järjestämiseen esitetään 12 miljoonan euron määrärahaa. Lainauskorvausten tasoa esitetään korotettavaksi 4 miljoonalla eurolla 8 225 000 euroon. Lainauskorvaus on tekijänoikeudellinen korvaus teoksen tekijälle siitä, että teoksen kappaleita lainataan yleisestä kirjastosta. Audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmään esitetään 5 miljoonaa euroa alan kilpailukyvyn, kasvun, työllisyyden ja osaamisen lisäämiseksi.

Hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan esitetään lisättäväksi terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta. Terveydenhuoltohenkilöstön antama liikuntaneuvonta ja liikuntaan kannustaminen on suuri mahdollisuus terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Lisätietoja: talouspäällikkö Tiina Heikkinen, puh. 0295 3 30103