Opetus- ja kulttuuriministeriön Etusivu-verkkolehti on ilmestynyt 10.5.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 10.5.2012 12.32
Uutinen

Toukokuun Etusivu-verkkolehdessä kerrotaan muotoiluohjelman valmistelusta sekä haastatellaan ministeriön uusien osastojen ylijohtajia. Muita aiheita ovat mm. ministeriön tuella käynnistynyt itsepalvelukirjasto-kokeilu sekä Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -viikon haastekampanja.

Seminaarikuulumisia kerrotaan maahanmuutto-strategian valmisteluun liittyneestä kv.opiskelua käsitelleestä keskustelutilaisuudesta sekä nuorten työkykyä käsitelleestä ammatillisen koulutuksen seminaarista.

Virityksiä kansalaisyhteiskunnasta -sarja jatkuu. Lisäksi lehdessä esitellään uusia julkaisuja ja työryhmiä. Lehdessä on tiivistelmä ruotsiksi.