Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatio uudistuu 1.5. alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 10.4.2014 13.40
Uutinen

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina opetus- ja kulttuuriministeriötä koskevan asetuksen muutoksen. Asetusta muutetaan ministeriössä toteutettavan organisaatiouudistuksen johdosta.

Nykyisestä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastosta muodostetaan kaksi eri osastoa: Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto sekä Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto.

Ministeriön hallinto-osaston nykyiset tehtävät siirtyvät kolmelle osastojen ulkopuoliselle toimintayksikölle: hallintoyksikkö, talousyksikkö ja tietohallintoyksikkö. Sisäinen tarkastus toimii jatkossa riippumattomana toimintona suoraan kansliapäällikön alaisuudessa. Kansainvälisten asiain sihteeristö ja viestintäyksikkö jatkavat edelleen osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä.

Osastojen ja muiden toimintayksiköiden tehtävät ja sisäinen organisaatio määritellään tarkemmin työjärjestyksessä. Ministeriön uusi organisaatiorakenne tulee voimaan 1.5.2014.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 02953 30182