Suomalaisten tiedejulkaisujen määrä kasvanut neljänneksen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.10.2013 15.00
Uutinen

Suomalaisten tieteellisten julkaisujen määrä on noussut neljänneksen viimeisen kymmenen vuoden aikana, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriön raportti WoS vai Scopus? - Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun alussa kansainvälisten viiteaineistojen mukaan.

Raportti on tehty kansainvälisten kustantajien Thomson Reutersin Web of Science (WoS) ja Elsevierin Scopus-tietokantojen julkaisu- ja viittaustietojen perusteella. Aineistot kattavat vuodet 2000–2010.


Vaikka suomalaisten julkaisujen määrä on kasvanut, Suomen osuus koko maailman julkaisuista on samaan aikaan pienentynyt. Tämä johtuu siitä, että julkaisujen kokonaismäärä on kasvanut nopeammin, kuin Suomen julkaisutuotanto. Ilmiötä selittää Kiinan ja Intian vahvempi mukaantulo maailman tiedeyhteisöön.


Raportista käy myös ilmi, että suomalaiset julkaisut syntyvät yhä enemmän kansainvälisen tutkimusyhteistyön tuloksena. Lähes puolet suomalaisista julkaisuista tuotettiin vuosina 2008–2010 yhteistyössä ulkomaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti luonnon- ja lääketieteissä.


Suomalaisen tutkimuksen kansainvälistä vaikuttavuutta mittaavat viittaus- ja Top10- indeksit ovat nousussa, mutta OECD-maiden keskinäisessä vertailussa Suomen sijoitus on heikentynyt. WoS-aineiston viittausindeksissä Suomi oli 2000-luvun alussa 8. sijalla ja Top10-indeksissä 9. sijalla. Uusimmalla kaudella vastaavat sijoitukset olivat 13. ja 14. Scopus-aineistossa Suomi sijoittui sekä viittausindeksissä että Top10-indeksissä 9. sijalle 2000-luvun alussa ja uusimmalla kaudella sijoille 13 ja 12.


Yksittäisistä suomalaisista tutkimusorganisaatioista parhaiten pärjäävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuopion yliopistollinen keskussairaala ja Helsingin yliopisto. Helsingin yliopisto tuottaa eniten julkaisuja kaikilla muilla tieteenaloilla paitsi tekniikassa ja luonnontieteissä, joissa suurin on Aalto-yliopisto.


Helsingin yliopiston tutkimus on vaikuttavinta luonnontieteissä. Muilla tieteenaloilla vaikuttavuuden kärkisijat hajaantuvat useille eri yliopistoille ja tutkimuslaitoksille.


Tutkimuksessa on myös verrattu aineistojen antamaa kuvaa suomalaisesta tutkimuksesta. Yleisellä tasolla sekä WoS:n että Scopuksen antama kuva on melko tavalla samanlainen, mutta tieteenaloittain ja tutkimusorganisaatioittain kuva vaihtelee. Esimerkiksi Tampereen yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto saavat korkeammat vaikuttavuusarvot Scopus- kuin WoS-tietokannassa.

WoS vai Scopus? - Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun alussa kansainvälisten viiteaineistojen mukaan

Lisätietoja:
- opetusneuvos Olli Poropudas, 0295 3 30263