Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tour de Brazil Recifessä – Suomi mukana meriteollisuusviikoilla

Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.11.2014 14.17
Uutinen

Tour de Brazil –tapahtuma on osa Brasilian laajuista EU-maiden kiertuetta, jolla halutaan edistää jäsenmaiden ja Brasilian yhteistyötä korkeakoulutuksessa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. Tapahtuma tuo yhteen brasilialaisia ja eurooppalaisia korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä, tutkimusrahoittajia sekä valtiollisia ja alueellisia toimijoita, kuten opetus- ja tiede- ja innovaatioministeriöitä. Suomi on mukana Recifessä 11.-14.11. järjestettävillä meriteollisuusviikoilla.

Viikon ohjelmaan sisältyy erilaisia laaja-alaisesti meriosaamista erityisesti -teollisuutta käsitteleviä seminaareja ja sen aikana järjestetään myös yrityksille mahdollisuuksia tutustua alueen teollisuuteen ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Suomen lisäksi mukana ovat ainakin Belgia, Ranska, Saksa, Portugali, Irlanti ja Norja sekä Euroopan komission. Suomesta osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi lounaisrannikon LOURA-verkosto (Turku, Pori, Rauma ja Uusikaupunki), suomalaisia korkeakouluja ja yrityksiä. Paikallisena kumppanina Blue Growth –t eemalla järjestettävässä tapahtumassa on Pernambucon osavaltion tiede- ja teknologiaministeriö (Sectec). Tapahtumiin osallistuvat myös paikalliset yliopistot, yritykset ja osavaltion sekä liittovaltion hallitusten edustajat.

Tiistai 11.11. Blue Growth -seminaari
Keskiviikko 12.11. Business and Investments -seminaari
Torstai 13.11. BtoB-tapaamisia/satamavierailu tai workshop "Development of Ocean Structure for Energy and Water Production"
Perjantai 14.11. Tuotannontehokkuus laivanrakennuksessa -workshop

Lisätietoa http://www.finlandia.org.br/public/default.aspx?contentid=315161&nodeid=36427&culture=fi-FI

Lisätietoja
lähetystösihteeri Marja Suhonen (UM), [email protected]
opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara (OKM), [email protected]