Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työryhmä selvittämään yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain uudistamista

Opetus- ja kulttuuriministeriö 24.10.2013 15.00
Uutinen

Opetusministeri Krista Kiuru on asettanut työryhmän selvittämään yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain uudistamista. Työryhmän tehtävänä on tuottaa linjaukset valtionapujärjestelmän uudistamiseksi ja laatia hallituksen esitys uudeksi yksityisten arkistojen valtionapulainsäädännöksi.

Yksityisten yhteisöjen, sukujen, perheiden ja yksityishenkilöiden arkistoaineistot ovat näiden yksityisomaisuutta. Arkistolaitoksen tehtäviin kuuluu vastaanottaa, säilyttää ja saattaa käyttöön myös yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen asiakirjoja. Tämän lisäksi yksityisarkistojen säilyttäminen ja käyttöön saattaminen on pyritty turvaamaan taloudellisesti lailla Yksityisarkistojen valtionavusta (1006/2006).


Ensimmäinen Yksityisten arkistojen valtionavustuslaki on vuodelta 1974. Pieniä tarkistuksia lakiin tehtiin vuonna 2006. Yksityisten arkistojen valtionavustuslain mukaan yksityisille arkistoille, joilla on huomattavaa tieteellistä merkitystä, voidaan myöntää pysyväisluontoista valtionavustusta prosenttiosuutena laitoksen hyväksyttävistä menoista. Arkiston hyväksyy pysyväisluonteiseen valtionavustukseen oikeutetuksi opetus- ja kulttuuriministeriö Kansallisarkiston lausunnon saatuaan. Laissa säädetään edellytyksistä, jotka pysyväisluonteiseen valtionavustukseen oikeutetun arkiston tulee täyttää. Valtionavustusten myöntäjänä toimii Kansallisarkisto. Lain piiriin kuuluu tällä hetkellä 11 arkistoa.


Valtionapuarkistoja ovat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kirjallisuusarkisto ja kansanrunousarkisto, Svenska litteratursällskapetin (SLS) arkisto, Kansan arkisto, Keskustan ja Maaseudun arkisto, Porvarillisen työn arkisto, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto (ELKA), Suomen Urheiluarkisto, Svenska Centralarkivet, Toimihenkilöarkisto, Työväen Arkisto ja Urho Kekkosen arkisto.


Yksityisten arkistojen valtionapualain uudistamisesta on kirjaus myös nykyisessä, pääministeri Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa, jossa todetaan seuraavaa: ”Selvitetään arkistolaitoksen toiminnan rakenteita ja rahoitusta, erityisesti poliittisten liikkeiden arkistotoiminnan saattamista palvelemaan puoluekentän nykytilaa sekä arkistoinnin ulkopuolelle jääneiden puolueiden ja poliittisten liikkeiden arkistoinnin järjestämistä.”


Yksityisiä valtionapuarkistoja koskeva toimintaympäristö on muuttunut monella tavalla viime vuosien aikana. Lainsäädännön tarkastelua edellyttää aineistojen digitalisoitumisesta ja palvelujen siirtymisestä verkkoon johtuva murros arkistojen ja koko muistiorganisaatiokentän toiminnassa. Muutospaineita aiheuttaa myös tilanne, jossa aineistomassat kasvavat ja tilatarpeet lisääntyvät samanaikaisesti julkisen rahoituksen vaikuttavuuteen, tehokkuuteen ja tuottavuuteen kohdistuvien vaatimusten kasvaessa.


Työryhmän puheenjohtajana toimii opetusneuvos Annu Jylhä-Pyykkönen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Jäseniksi on nimetty opetus- ja kulttuuriministeriön ja arkistolaitoksen asiantuntijoiden lisäksi eri arkistojen edustajia.


Lisätietoja:
- opetusneuvos Annu Jylhä-Pyykkönen, 0295 3 30123
- ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, 0295 3 30200