Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työryhmä valmistelemaan Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämistä Helsingin yliopistoon

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.11.2013 8.21
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämistä Helsingin yliopistoon. Tutkimuskeskuksen on tarkoitus toimia 1.1.2015 alkaen valtakunnalliseen erityistehtävään perustuvana instituuttina tai yksikkönä Helsingin yliopistossa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 5.9.2013 Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudistamisesta on päätetty, että työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva Kuluttajatutkimuskeskus sekä oikeusministeriön alaisuudessa toimiva Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos yhdistetään valtakunnalliseen erityistehtävään perustuvina instituutteina tai yksikköinä Helsingin yliopistoon vuonna 2015.


Helsingin yliopistolle asetetaan Helsingin yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisessä sopimuksessa erityistehtävä kuluttajatutkimuksen ylläpitämiseen vuosina 2015 – 2019. Kuluttajatutkimuskeskuksen voimavarat siirretään Helsingin yliopistolle.
Yhdistämistä valmistelevan työryhmän jäseninä toimii asiantuntijoita opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriöstä, Kuluttajatutkimuskeskuksesta ja Helsingin yliopistosta. Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Riitta Maijala ja yhdyshenkilönä ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Lisätietoja:
- johtaja Riitta Maijala, 0295 3 30388
- ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, 0295 3 30200