Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uusin liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.1.2019 13.43
Uutinen

Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjassa 2020–2024 linjataan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien tutkimushankkeiden teema-alueet, hakemusprosessi ja hakemusten arvioinnin perustelut tuleville vuosille. Lisäksi tarkastellaan tiedolla johtamista osana liikuntapoliittista päätöksentekoa ja liikunnan tiedolla johtamisen resursointia. Nyt julkaistu suunta-asiakirja on järjestyksessään yhdestoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategisena tavoitteena on päätöksenteon perustaminen yhä vahvemmin tutkittuun tietoon. Ministeriö on rahoittanut Veikkauksen tuotoista liikuntatieteellistä tutkimusta, siihen liittyvää tiedonvälitystoimintaa sekä muita liikunnan tiedolla johtamista edistäviä toimenpiteitä vuosittain noin kymmenellä miljoonalla eurolla. Ministeriö on linjannut rahoittamansa liikuntatieteellisen tutkimuksen painopistealueita suunta-asiakirjoilla 1970-luvun alusta lähtien.

Tässä suunta-asiakirjassa liikuntatutkimusta tarkastellaan osana tietoon perustuvaa johtamista. Päätöksenteossa tarvitaan monipuolista, eri tavoin tuotettua tietoa niin suunnittelu-, toimeenpano- kuin arviointivaiheessa. Korkeatasoinen tieteellinen tutkimus on tärkeä päätöksentekoa palveleva tiedon tuotantotapa.

Tutkimuksen rahoittamisen ydintavoitteena on innovatiivisen, monialaisen ja sovellettavuusarvoltaan korkean liikuntatutkimuksen tukeminen. Ministeriö rahoittaa vuosina 2020–2024 liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita teema-alueilta, jotka ovat johdettu liikunnan toimialalle asetetuista yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista.

Teema-alueet ovat:

  1. Fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistäminen

  2. Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus

  3. Liikuntaan ja urheiluun osallistumisen lisääminen

  4. Huippu-urheilun tuloksellisuus ja vastuullisuus

Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjan on valmistellut yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue sekä valtion liikuntaneuvosto.

Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020–2024 (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:42) 

Lisätietoja:
- ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikunnan vastuualue, p. 0295 330 112 tai [email protected]
- pääsihteeri Minttu Korsberg, Valtion liikuntaneuvosto, p. 0295 330 018 tai [email protected]