Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtionavustustoiminnan sanasto kommentoitavana

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.11.2018 15.25
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Sanastokeskus TSK keräävät kommentteja luonnoksesta valtionavustustoiminnan sanastoksi. Saatua asiantuntijapalautetta käytetään sanastoluonnoksen viimeistelyssä ja käsitemäärittelyn jatkotyössä. Sanastoluonnosta voi kommentoida Lausuntopalvelu.fi:ssä ajalla 15.11.-18.12.2018.

Sanastoluonnoksen kommentointipyynnön tavoitteena on lisätä käsitetyön ja sanastoluonnoksen tunnettuutta, saada sidosryhmien asiantuntijapalautetta sekä tietoa jatkotyöskentelyn suunnittelulle.

Kommentoitavana olevat ehdotukset yhteisiksi käsitteiksi eivät kata valtionavustustoiminnan koko sanastoa, vaan käsitetyö tulee jatkumaan ensi vuonna. Sanastoluonnoksesta saatuja kommentteja hyödynnetään vuoden 2018 aikana tuotetun sanasto-osuuden viimeistelyssä sekä keväällä 2019 käsittelyyn otettavista käsitteistä päätettäessä.

Esittely- ja keskustelutilaisuudet

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää lisäksi kaksi esittely- ja keskustelutilaisuutta verkossa tehtävän kirjallisen kommentoinnin tueksi. Molempiin tilaisuuksiin voi osallistua.

Ensimmäinen tilaisuus järjestetään keskiviikkona 21.11.2018 kello 13.30-15.30 Tieteiden talossa. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai verkon kautta. Toinen tilaisuus järjestetään vain verkossa keskiviikkona 12.12.2018 kello 12.00-14.00. Siihen voi osallistua osoitteessa https://cscfi.zoom.us/j/176691049.

Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan tilaisuuksiin sähköisellä lomakkeella (myös etäosallistujat).

Tausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti käsitetyön yhteistyössä Tieteen tietotekniikkakeskus CSC:n ja Sanastokeskus TSK:n kanssa toukokuussa 2018. Käsitetyö on osa valmistelutehtäviä, jotka käynnistettiin vuonna 2017 tehdyn valtionavustustoiminnan digitalisointia koskevan esiselvityksen suositusten pohjalta. Esiselvityksessä nousi muun muassa esiin viranomaisten ja hakijoiden tarve valtionavustustoimintaa koskevan käsitteistön yhtenäistämiselle.

Lisätietoja: projektipäällikkö Merja Irjala, [email protected] ja projektisuunnittelija Satu Lindberg, [email protected]

Lausuntopalvelu.fi

Muualla verkossa

Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitys