Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Verkkoaivoriihessä keskustellaan tohtorien tulevaisuuden työelämäroolista

Opetus- ja kulttuuriministeriö 31.10.2014 12.38
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut Tohtorit työelämässä –verkkoaivoriihen, jossa haastetaan tohtorit, työnantajat ja työyhteisöissä toimivat yhteiseen pohdintaan, millainen on tohtoreiden rooli tulevaisuuden työelämässä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää tuloksia korkeakoulu- ja tiedepolitiikan prosesseissaan, kuten tutkijanurien yhteensopivuuden edistämisessä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kesken sekä työelämän tohtoritarpeen ennakoinnissa. Tuloksia voidaan hyödyntää myös laajemmin tutkimus-, korkeakoulu- ja innovaatiojärjestelmän kehittämisessä.

Aivoriihi on auki 19.11. asti. Tulokset julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla vuoden 2014 loppuun mennessä. Aivoriiheen pääsee tästä

_ _ _


Osana tutkijanuran kehittämistä OKM on asettanut työryhmän pohtimaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämistä tutkijaurakysymyksissä (määräaika syyskuun loppu 2015). Lisäksi on asetettu ohjausryhmä pohtimaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisprosessia. Ohjausryhmän määräaika kestää vuoden 2017 loppuun asti.

Suoritettujen tohtorintutkinnon määrä on noussut kolmanneksella 2000-luvun aikana. Tohtorintutkintoja suoritettiin vuonna 2013 yhteensä 1724.

Lisätietoja: opetusneuvos Erja Heikkinen (OKM), puh. 02953 30101