Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Arjen turvallisuutta haastavat rajan läheisyydessä itäliikenteen kasvu ja mahdollisen viisumivapauden vaikutukset

Sisäministeriö 22.11.2013 8.42
Uutinen

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tiedote

Itäliikenteen kasvu ja mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset näkyvät koko maassa ja ennen kaikkea itärajan läheisyydessä olevilla alueilla. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuustyössä on nostettu esiin arjen turvallisuuden kannalta keskeisiksi tekijöiksi rajan läheisyyden ja mahdollisen viisumivapauden tuomat haasteet.

Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitteluhanke järjestää yhteistyössä sisäministeriön ja muiden ministeriöiden kanssa Kotkassa valtakunnallisen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaarin 26.–27.11.2013. Seminaariin osallistuu viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajia, jotka työskentelevät turvallisuuteen ja siihen läheisesti liittyvien asioiden kanssa. Seminaarin keskeisiä teemoja ovat huumausaineet arjessa, lastensuojelun merkitys lapsen turvallisuuden näkökulmasta sekä EU:n ja Venäjän välinen mahdollinen viisumivapaus.

Viisumivapauden haasteita Etelä-Kymenlaakson turvallisuustyössä ovat kuljettajien erilaiset liikennekäyttäytymisen mallit ja raskaan liikenteen kasvu, laittomien esineiden maahantuonti ja niiden levittäytyminen asuinympäristöön sekä päihteiden salakuljetus ja myynti. Haasteena pidetään myös lisääntyvää laittoman maahantulon järjestämistä ja ihmiskauppaa, ennen kaikkea ilmiöiden tunnistamista ja niihin puuttumista.

Itärajan alueen ja rajanylitysliikenteeseen kehittämiseksi on käynnissä ja suunnitteilla kansallisia toimia. Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnittelutyössä mahdolliseen viisumivapauteen varaudutaan lisäämällä yhteistyötä seudun kuntien, viranomaisten ja asukkaiden kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi rajaviranomaisten tiedottamisen tehostamista rajan ylittäjille, alueella liikkuville ja asukkaille.

Lastensuojeluun liittyvät kysymykset ovat olleet laajasti esillä viime aikoina. Seminaarissa käsitellään lastensuojelun tilannetta kunnissa sekä esitellään käytännön toimia, joilla lasten turvallisuutta parannetaan.

Seminaarissa kerrotaan Etelä-Kymenlaakson viidessä kunnassa valmisteilla olevasta seudullisesta turvallisuussuunnitelmasta, joka tulee ohjaamaan käytännön turvallisuusyhteistyötyötä alueella. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa painotetaan asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa oman asuinalueen turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelmassa kuntalaista on kuultu ja hänen näkemyksensä on otettu huomioon. Kuntalaisten omaa vastuuta tuetaan ja järjestöjen roolia kuntien turvallisuustyössä vahvistetaan.

Lisätietoja: Sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, p. 071 878 8370 tai [email protected].