Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Euroopan komissio: Välimeren turvapaikanhakijoita jaettava tasaisemmin jäsenmaiden välillä

Sisäministeriö 12.6.2015 16.41
Uutinen

Italiaan ja Kreikkaan kohdistuu tällä hetkellä poikkeuksellisen suuri maahanmuuttopaine, joka on aiheuttanut EU:ssa hätätilan. Euroopan komissio on ensimmäistä kertaa esittänyt, että EU:n perussopimukseen kirjattu hätätilamekanismi otettaisiin käyttöön. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kun kolmansista maista saapuu unionin alueelle niin suuri maahantulijoiden määrä, että vastaanottajamaiden maahanmuuttopaine kasvaa kohtuuttoman suureksi.

Turvapaikanhakijoita tuli viime vuonna Italiaan 64 625 ja Kreikkaan 9430. Vuonna 2014 Italiaan saapui laittomasti yli 170 000 kolmansien maiden kansalaista ja Kreikkaan yli 50 000 tällaista henkilöä.

Euroopan komissio esittää, että Italiaan ja Kreikkaan saapuvia turvapaikanhakijoita jaettaisiin tasaisemmin jäsenmaiden välillä ja siirrettäisiin tietyin jakokriteerein muihin jäsenmaihin. Hallitusohjelmassa todetaan, että turvapaikanhakijoiden sisäisten siirtojen tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Tämä on edelleenkin Suomen vahva tahtotila.

Suomi katsoo, että Välimeren tilanne voi kuitenkin aiheuttaa sen, että EU-maiden on osoitettava solidaarisuutta toisiaan kohtaan niin sanotun hätätilamekanismin avulla. Suomi on valmis käsittelemään Euroopan komission esitystä neuvoston päätökseksi Italiaa ja Kreikkaa koskevista väliaikaisista hätäaputoimenpiteistä.

Väliaikainen järjestely kahden vuoden ajan

Komission sisäisiä siirtoja koskeva päätösehdotus koskee yhteensä 40 000 Italiassa ja Kreikassa turvapaikkahakemuksen jättänyttä henkilöä seuraavien kahden vuoden aikana. Väliaikaiseksi tarkoitettua järjestelyä sovellettaisiin käytännössä kansainvälistä suojelua tarvitseviin syyrialaisiin ja eritrealaisiin, jotka ovat saapuneet Italiaan tai Kreikkaan 15.4.2015 jälkeen tai saapuvat näihin maihin järjestelmän käynnistämisen jälkeen.

Henkilömäärä jaettaisiin jäsenmaiden kesken väkilukuun, bruttokansantuotteeseen, turvapaikkahakemusten ja uudelleensijoitettujen pakolaisten määrään sekä työttömyysasteeseen suhteutetun jakoperusteen mukaisesti. Suomelle osoitettavien siirtojen kokonaismäärä olisi tämän hetkisten laskelmien mukaan 800 henkilöä kahden vuoden aikana.

Komission ehdotus pitää vielä sisällään useita avoimia kohtia, joihin tulevissa neuvotteluissa halutaan saada vastauksia. Jotta komission esitys turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista voi toteutua, jäsenmaiden tulee päättää siitä määräenemmistöllä. Asiaa käsitellään oikeus- ja sisäasioiden ministerineuvostossa 15.-16.6. sekä Eurooppa-neuvostossa 25.-26.6.

Mitä EU tekee Välimeren tilanteen auttamiseksi? Eurooppatiedotuksen kuukauden kysymykseen vastaa sisäministeriön maahanmuuttojohtaja Tuomo Kurri.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Jorma Vuorio, 0295 418 860