Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Good Relations -hanke jalkautuu Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun

Sisäministeriö 17.10.2013 15.36
Uutinen

Kansainvälisen Good Relations -hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää ja testata erilaisia menetelmiä väestöryhmien välisten hyvien suhteiden edistämiseksi sekä rasismin, syrjinnän ja muukalaisvihan torjumiseksi. Menetelmiä kehitetään ja testataan Suomessa ja Ruotsissa syksyn 2013 ja alkutalven 2014 aikana.

Suomen yhteisötapahtumat marras-joulukuussa

Suomessa järjestetään paikallisyhteisöille suunnattuja tapahtumia Helsingissä, Tampereella ja Turussa marras-joulukuussa 2013. Tapahtumien järjestämisestä vastaavat paikalliset yhdistykset, yhteistyössä Good Relations -hankkeen kanssa. Ruotsin yhteisötapahtumien ajankohta ja järjestäjät vahvistetaan myöhemmin.

Tapahtumien tavoitteena on lisätä osallistujien tietoa syrjinnästä, rasismista, muukalaisvihasta, romanivastaisuudesta ja muusta suvaitsemattomuudesta. Tarkoitus on tarjota paikallisyhteisöille, erityisesti vähemmistöjen ja enemmistön edustajille tilaisuus luontevaan, myönteiseen vuorovaikutukseen. Suomen tilaisuudet järjestetään seuraavasti:

Tiedostamistilaisuudet eri alojen ammattilaisille

Yhteisötapahtumien lisäksi Suomessa ja Ruotsissa järjestetään eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille tilaisuuksia tutustua henkilökohtaisesti vähemmistöjen arkeen ja tätä kautta lisätä heidän tietoaan vähemmistöjen kohtaamasta syrjinnästä, rasismista ja muukalaispelosta. Samalla osallistujille tarjoutuu mahdollisuus myönteiseen vuorovaikutukseen ja kokemusten vaihtoon eri vähemmistöjen kanssa.
Tarkoituksena on lisäksi antaa eri alojen ammattilaisille työkaluja työpaikalla tai oppilaitoksessa tapahtuvaan vertaisoppimiseen ja valmentaa heitä jakamaan saamiaan kokemuksia omien kollegoidensa kanssa työpaikan tai oppilaitoksen omissa tilaisuuksissa.

Ruotsissa tiedostamistilaisuuksien valmistelu on parhaillaan käynnistymässä. Suomessa tilaisuuksien valmistelu on jo täydessä vauhdissa ja niiden järjestämisestä vastaavat seuraavat paikallisyhdistykset:

  • Helsinki: Ariana ry, Kontulan somalialaiset ry ja Suomi toisena kotimaana ry
  • Tampere ja Jyväskylä: Best Life Africa ry, Kynnys ry, Tampereen SETA ry ja Wari ry
  • Turku: vastuujärjestöt varmistuvat lähiaikoina

Monimuotoisuuskoulutusta ja rasismin vastaista materiaalia

Good Relations -hankkeen kansallisina kumppaneina Suomessa toimivat Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY -keskukset. Helsingissä, Tampereella ja Turussa järjestetään lokakuusta 2013 maaliskuuhun 2014 kestävä Monimuotoisuusosaaja-työvoimakoulutus, jonka tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet tunnistaa eri väestö- ja ikäryhmien välisiin suhteisiin vaikuttavia tekijöitä sekä käsitellä muun muassa kulttuurieroista, muukalaispelosta tai muista vastaavista ennakkoluuloista johtuvia konfliktitilanteita. Opiskelijat saavat myös valmiudet edistää myönteistä vuorovaikutusta sekä ehkäistä rasismia ja syrjintää omassa ammatissaan. Koulutuksen järjestämisestä vastaa Amiedu.

Ruotsissa valmistellaan lisäksi rasismin vastainen koulutus- ja tiedotusmateriaali, jota on tarkoitus jakaa myös Suomessa paikallistason toimijoiden käyttöön.

Tulokset hyötykäyttöön

Hankkeesta saadut kokemukset on tarkoitus esitellä kansainvälisessä työpajassa Ruotsissa helmikuussa 2014. Kokemukset ja kehittämisehdotukset analysoidaan ja aineisto hyödynnetään hankkeessa koottavan opaskirjan valmistelussa. Menetelmät on tarkoitus mallintaa jatkohyödyntämistä varten.

Lisätietoja: hankepäällikkö Liisa Männistö (etunimi.sukunimi (at ) intermin.fi, p. 071 878 8296)

Good Relations -hankkeen verkkosivut

Good Relations -hanke (2012–2014) saa rahoitusta Euroopan unionin ohjelmasta Fundamental Rights and Citizenship.