Good Relations –hankkeen työpajan raportti on verkossa

Sisäministeriö 2.10.2013 15.12
Uutinen

Sisäasiainministeriön oikeusyksikön Good Relations -hanke järjesti Helsingissä 4. syyskuuta 2013 kansainvälisen työpajan, jonka tavoitteena oli muun muassa keskustella eri väestöryhmien välisten hyvien suhteiden määritelmästä Suomessa, Ruotsissa ja Euroopassa. Lisäksi työpajassa käynnistettiin keskustelu hyvien suhteiden mittareiden ja indikaattorien laatimiseksi.

Good Relations -hankkeessa väestöryhmien välisten suhteiden mittaamista tarkastellaan neljällä eri osa-alueella, jotka perustuvat Iso-Britannian Equality and Human Rights Commissionin vuonna 2010 julkaisemaan hyvien suhteiden mittaristoon. Näille neljälle osa-alueelle, joita ovat asenteet, henkilökohtainen turvallisuus, vuorovaikutus, sekä osallistuminen ja vaikuttaminen, on tarkoitus löytää indikaattorit ja konkreettiset paikallistason mittarit.

Good Relations -hankkeen syyskuun alun työpajan raporttiLisätietoja Good Relations -hankkeesta