Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lakiesitys lausunnolle

Sisäministeriö 25.6.2014 14.38
Tiedote

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen koskien ihmiskaupan uhrien auttamisen kehittämistä. Esityksen tavoitteena on vahvistaa Joutsenon auttamisjärjestelmän asema ja tehtävät lain tasolla, jotta ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta tulisi läpinäkyvämpi kokonaisuus ja vastuunjaoltaan selkeämpi.

Esitysluonnoksessa määritellään, millainen ihmiskaupan uhrin tunnistamisprosessi on ja mitkä ovat edellytykset auttamisjärjestelmään pääsemiselle ja missä vaiheessa auttamisjärjestelmän toimet uhrien osalta päättyvät. Esitysluonnoksella vahvistettaisiin Joutsenon auttamisjärjestelmän asemaa ja asiantuntijaroolia ihmiskaupan uhrien auttamisessa.

Ihmiskaupan uhrien auttamista koordinoidaan Joutsenon vastaanottokeskuksessa toimivassa auttamisjärjestelmässä. Auttamisjärjestelmä järjestää auttamistoimia ihmiskaupan uhreille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, sekä ohjaa ja neuvoo kotikunnan omaavia ihmiskaupan uhreja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piiriin pääsyssä. Auttamistoimet järjestetään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Auttamisjärjestelmään pääsy edellyttää, että henkilö on tunnistettu ihmiskaupan uhriksi. Uhreja ohjaavat auttamisjärjestelmään erityisesti valtion ja kuntien viranomaiset sekä järjestöt.

Uhrit yleensä Suomessa laillisesti oleskelevia ulkomaalaisia

Joutsenon auttamisjärjestelmässä on tällä hetkellä yhteensä 77 henkilöä, joiden oletetaan joutuneen ihmiskaupan kohteeksi. Lähes kaikki ihmiskaupan uhrit ovat Suomessa laillisesti oleskelevia ulkomaalaisia. Auttamisjärjestelmään voidaan ottaa myös ihmiskaupan uhriksi joutunut Suomen kansalainen.

Kansainväliset velvoitteet edellyttävät, että valtio varmistaa tehokkaan rikostutkinnan ja syyttämisen sekä samanaikaisesti auttaa ja suojelee ihmiskaupan uhria. Nykyinen lainsäädäntö on viranomaisten välisen tiedonkulun osalta tulkinnanvarainen. Esityksessä Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajalle määritellään selkeästi oikeus ilmoittaa poliisille, mikäli on syytä epäillä, että ihmiskaupan uhrin tai jonkun muun henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuu uhkaa. Ehdotuksella mahdollistetaan se, että poliisi voisi ryhtyä suojaamaan uhria, mahdollisia muita uhreja tai muita henkilöitä jo ehdotetun toipumisajan kuluessa. Velvollisuus ilmoittaa poliisille tulisi vasta 30-90 päivän toipumisajan jälkeen. Ihmiskaupparikoksissa toiminta voi olla luonteeltaan jatkuvaa, kun uusia uhreja rekrytoidaan mukaan toimintaan. Ilmoitusoikeus olisi tässä esityksessä samankaltainen kuin viranomaisille ja muille toimijoille ehdotettava ilmoitusoikeus perhe- ja lapsisurmia sekä perheväkivallan ehkäisemistä koskevassa lakihankkeessa.

Esitysluonnos pohjautuu syksyllä 2013 valmistuneeseen selvitykseen, jossa tunnistettiin ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön muutostarpeet.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2014.

Lisätietoa aiheesta:
www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ihmiskauppalaki

Sivulta voi myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiin.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, 0295 488 658
poliisitarkastaja Joni Länsivuori, 0295 488 582