Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kansliapäällikkö Nerg Itämeren alueen rikostorjuntayhteistyön kokoukseen Osloon 26.11.

Sisäministeriö 26.11.2013 10.52
Uutinen

Kansliapäällikkö Päivi Nerg osallistuu Itämeren alueen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen toimintaryhmän (Baltic Sea Task Force) kokoukseen 26.-27.11.2013 Oslossa. Kokouksen järjestää Norjan oikeusministeriö. Toimintaryhmän muodostavat osanottajamaiden pääministereiden edustajat.

Kokouksessa keskustellaan muun muassa ajankohtaisista trendeistä ja haasteista liittyen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Yhtenä aiheena on alkoholin ja huumeiden salakuljetus. Suomi esittelee EU-rahoitteisen "South East Rally" -operaationsa, josta on saatu hyviä tuloksia. Aiheena oli kannabiksen salakuljetus Baltiasta Suomen kautta Venäjälle. Venäjä esittelee puheenjohtajakautensa (2015-2017) alustavia toimintaryhmän painopisteitä.

Kokous liittyy Itämerenalueen maiden rikostorjuntayhteistyöhön . Yhteistyön tavoitteena on vähentää alueen rajat ylittävää rikollisuutta ja kohdentaa kustannustehokkaasti ja monialaisesti alueellisia resursseja. Pitkällä aikavälillä yhteistyön tavoitteena on parantaa Itämeren alueen turvallisuutta tiivistämällä poliisi-, rajavartio- ja tulliviranomaisten yhteistyötä.

Lisätietoja Itämeren alueen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta toimintaryhmästä: http://www.balticseataskforce.org/