Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kansliapäällikkö Päivi Nerg: EU:n sisäisen turvallisuuden edistäminen vaatii tiiviimpää ja loppukäyttäjät huomioivaa kansainvälistä yhteistyötä

Sisäministeriö 23.10.2014 14.01
Uutinen

Kansliapäällikkö Päivi Nerg kirjoittaa Security Europe -uutiskirjeen kolumnissaan EU:n sisäisestä turvallisuudesta. Nergin mukaan EU:n sisäisen turvallisuuden pitää pohjautua käyttäjälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön, jolla etsitään ratkaisuja tosielämän ongelmiin. Samalla hän korostaa viranomaisten tiiviin yhteistyön merkitystä myös kansainvälisesti.

‒ Nykypäivän turvallisuushaasteet vaativat tiiviimpää ja loppukäyttäjät huomioivaa kansainvälistä yhteistyötä. Näin vahvistetaan Euroopan sisäistä turvallisuutta ja maksimoidaan tutkimus- ja kehittämistulosten hyödyntäminen turvallisuussektorilla.

Suomessa tutkimusilmapiiri on kilpailukykyinen ja houkutteleva. Täällä suositaan sektori- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä, ja julkisia resursseja hyödynnetään tehokkaasti käytännön toiminnassa. Tämä edesauttaa viranomaisten sujuvaa yhteistyötä ja luo avoimuuden ilmapiiriä. Avoimuus puolestaan herättää kansalaisissa luottamusta viranomaisiin ja edesauttaa yhteiskuntarauhaa.

Lue koko artikkeli (englanniksi)