Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Oppilaitoksille tarkoitettu yhdenvertaisuussuunnittelun Oppia kaikille! -opas julkaistu

Sisäministeriö 31.10.2013 12.41
Uutinen

Oppia kaikille! -opas on tarkoitettu yhdenvertaisuussuunnitelmia tekevien toisen ja korkea-asteen oppilaitosten tueksi. Se sisältää tietoa yhdenvertaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, konkreettisia esimerkkejä suunnitelman laatimisesta ja tavoitteenasettelusta sekä sisällöistä.

Oppaaseen on kerätty esimerkkejä yhdenvertaisuuskysymyksistä eri ryhmien osalta ja hyviä käytäntöjä oppilaitosten yhdenvertaisuustyöstä. Koulumaailmassa yhdenvertaisuuskysymykset koskevat niin oppilaita kuin opettajiakin ja työskentelykulttuuria. Yhdenvertaisuuden haastavimmat kysymykset liittyvät usein esimerkiksi opetuksen ja oppimateriaalin saavutettavuuteen, asenneilmapiiriin sekä oppilaitosyhteisön valmiudet tukea syrjinnälle alttiimpia opiskelijoita.

Oppaan on laatinut sisäministeriön YES5-hankkeen asettama työryhmä. Työryhmän työskentelyyn osallistui eri oppilaitosten, viranomaistahojen, kansalaisjärjestöjen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoelinten edustajia. Lisäksi oppaan luonnosversiosta pyydettiin lausuntoja laajalta joukolta opetusalan toimijoita.

Oppaan sähköinen versio löytyy osoitteesta www.intermin.fi/julkaisu/262013

Painettua opasta voi tilata osoitteesta: [email protected]
Oppaasta on olemassa suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Julkaisu on tuotettu osana YES - Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan yhteisön työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta PROGRESS -ohjelmasta (2007-2013). Julkaisussa ilmaistut mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä Euroopan komissio vastaa julkaisun sisällön käytöstä. Tämän julkaisun sisältö ei välttämättä edusta Euroopan komission kantoja tai näkemyksiä. Lisätietoa: www.yhdenvertaisuus.fi