Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ett nordiskt nätverk för att stärka samarbetet kring förebyggande av våldsam extremism

Inrikesministeriet 14.1.2014 11.14
Nyhet

De nordiska inrikesministrar och statssekreterare som träffades i Danmark den 13 januari är eniga om att det nordiska samarbetet kring förebyggande av våldsam extremism måste stärkas. Statssekreterare Andrei Nahkala representerade Finland vid mötet.

Vid mötet behandlades och godkändes ett uttalande som gäller utvecklingen av det nordiska samarbetet. Det viktigaste innehållet i uttalandet är inledandet av det nordiska samarbete kring förebyggande av våldsam extremism som man har kommit överens om.

Länk till uttalandet:
http://www.intermin.fi/en/current_issues/news/1/1/final_declaration_from_nordic_ministerial_meeting_on_the_establishment_of_a_network_for_the_preventing_of_extremism_49935