Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Poliisin ja Maahanmuuttoviraston maksuihin ja lupiin muutoksia ensi vuonna

Sisäministeriö 14.12.2017 14.35
Tiedote 135/2017

Sisäministeriö on antanut asetukset poliisin ja Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Joulukuun alussa voimaan tullut ampuma-aselain muutos aiheuttaa muutoksia paikallispoliisin myöntämiin aselupiin. Osaan Maahanmuuttoviraston suoritteista perittävistä maksuista tehdään maltillisia muutoksia kustannusvastaavuuden parantamiseksi.

Paikallispoliisin ampuma-aseluparyhmän suoritteista poistuu tietyt luvat, mikä johtuu 1.12.2017 voimaan tulleesta ampuma-aselain muutoksesta. Uusi aselupa esimerkiksi korvaa erillisen hallussapitoluvan ja yksityisen valmistamisluvan, joiden myöntämisestä luovutaan.

Turvallisuusalan elinkeinolupien haltijoiden valvontamaksua muutetaan niin, että valvontamaksu perustuu jatkossa luvanhaltijan palveluksessa olevien kortillisten henkilöiden (vartija/järjestyksenvalvoja/turvasuojaaja) lukumäärään. Samalla toimipaikkakohtaisesta valvontamaksusta luovutaan. Maksun määräytyminen selkeytyy, hallinnollisen työn määrä vähenee ja sähköinen asiointi helpottuu. Suurimmalle osalle elinkeinoluvan haltijoista valvontamaksu pienenee.

Valvontamaksun uudistamisen taustalla on yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö-muutos vuoden 2017 alusta alkaen. Luvanvaraisuuden piiriin tuli vartioimisliiketoiminnan lisäksi tietyiltä osin järjestyksenvalvojatoiminta ja turvasuojaustoiminta kahden vuoden siirtymäajan puitteissa.

Poliisi myöntää vuonna 2018 arviolta noin 1 023 000 lupaa.

Maahanmuuttoviraston lupamaksuihin tulee sekä korotuksia että alennuksia lupatyypistä riippuen

Poliisilta Maahanmuuttovirastolle vuoden 2017 alussa käsiteltäväksi siirtyneiden oleskelulupien maksut on arvioitu uudelleen, kun on saatu tietoa lupien todellisista käsittelykustannuksista Maahanmuuttovirastossa. Tämän vuoksi osa näistä maksuista muuttuu. Täysi-ikäisten jatko-oleskeluluvan maksu nousee 187 eurosta 200 euroon ja alaikäisen ja opiskelijan jatko-oleskeluluvan maksu alennetaan 168 eurosta 150 euroon.

Jatko-oleskeluluvat muodostavat yhden isoimmista lupakategorioista Maahanmuuttovirastossa. Vuoden 2017 tammi-syyskuun välillä tehtiin 23 448 jatko-oleskelulupahakemusta.

Myös pysyvän oleskeluluvan maksua alennetaan, jotta lupamaksu vastaisi paremmin omakustannusarvoa eli valtion maksuperustelain tarkoittamaa suoritteen tuottamisesta aiheutuvaa työn hintaa. Täysi-ikäisten osalta pysyvän oleskeluluvan maksu lasketaan 187 eurosta 180 euroon ja alaikäisten osalta 168 eurosta 150 euroon. Lisäksi yksilöllisestä inhimillisestä syystä myönnettävä jatko-oleskelulupa muuttuu maksulliseksi muiden jatko-oleskelulupien tavoin.

Asetukset tulevat voimaan 1.1.2018 ja ne julkaistaan säädöskokoelmassa lähiaikoina.

Muistio poliisin maksuasetuksesta

Muistio Maahanmuuttoviraston maksuasetuksesta

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Mika Koponen, p. 0295 488 389, [email protected] (poliisin maksuasetus)

erityisasiantuntija Sanna Montin, p. 0295 488 314, [email protected] (Maahanmuuttoviraston maksuasetus)