Radikaali-islamistisesta propagandasta sekä Suomeen syntyneestä radikaali-islamistisesta ympäristöstä tehdään tutkimusta

Sisäministeriö 8.3.2018 11.49
Uutinen

Sisäministeriö päätti 7. maaliskuuta käynnistää kaksi tutkimushanketta, jotka liittyvät väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyyn. Tutkimusten aiheet ovat Suomeen kohdistuva radikaali-islamistinen propaganda ja Suomeen syntynyt radikaali-islamistinen ympäristö. Tavoitteena on saada tutkittua tietoa ennalta ehkäisevien toimien tueksi.

Kummankin tutkimushankkeen johtajana toimii yliopiston lehtori, dosentti Leena Malkki Helsingin yliopistosta. Rahoitus tulee väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyyn vuodelle 2018 osoitetuista sisäministeriön määrärahoista.

Radikaali-islamistinen propaganda ja Suomi -hankkeen (RISPO-hanke) tavoitteena on hahmottaa alati muuttuvaa radikaali-islamistisen viestinnän kehittymistä Suomen näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena on suomenkielellä ja/tai Suomessa tuotettu aineisto, Suomessa oleskelevien/oleskelleiden tai näiden kanssa verkostoituneiden tuottama ja Suomeen levittämä aineisto sekä aineisto, jossa käsitellään Suomea, suomalaista yhteiskuntaa, politiikkaa tai Suomessa oleskelevia henkilöitä.

Radikaali-islamistinen ympäristö Suomessa -tutkimushankkeessa (RISVER) tuotetaan kuvaus Suomessa vaikuttavista radikaali-islamistisista verkostoista ja niiden kehittymisestä. Tutkimuksessa arvioidaan Suomen tilanteen muuttumista osana kansainvälistä radikaali-islamistisen liikehdinnän kehittymistä sekä siihen vaikuttaneita kehityskulkuja ja tekijöitä.

Tutkimushankkeet käynnistyvät heti ja valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, p. 0295 488 370, tarja.mankkinen@intermin.fi