Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Rajavartiolaitoksen päälliköksi Pasi Kostamovaara, apulaispäälliköksi Markku Hassinen

Sisäministeriö 19.9.2019 13.44
Tiedote 68/2019

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.9.2019 päättänyt esittää, että tasavallan presidentti nimittäisi kenraalimajuri Pasi Kostamovaaran Rajavartiolaitoksen päällikön virkaan 1.10.2019 alkaen. Nimitys on määräaikainen vuoden 2024 loppuun. Samalla valtioneuvosto esitti, että Rajavartiolaitoksen apulaispäälliköksi nimitettäisiin kontra-amiraali Markku Hassinen ajalle 1.10.2019 - 31.12.2024.

Tasavallan presidentin on tarkoitus nimittää Kostamovaara ja Hassinen virkaansa perjantaina 20.9.2019.

Kenraalimajuri Kostamovaara on palvellut Rajavartiolaitoksessa vuodesta 1986 lähtien muun muassa Suomen pysyvän EU-edustuston rajaturvallisuusasiantuntijana, Kaakkois-Suomen rajavartioston komentajana, Rajavartiolaitoksen esikunnassa raja- ja meriosaston sekä henkilöstöosaston osastopäällikkönä. Tällä hetkellä hän toimii Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkönä.

Kontra-amiraali Hassinen on ollut Rajavartiolaitoksen palveluksessa vuodesta 1987. Hän on toiminut muun muassa Suomen pysyvän EU-edustuston rajaturvallisuusasiantuntijana, Suomenlahden merivartioston komentajana ja Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosaston osastopäällikkönä. Tällä hetkellä Hassinen on Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikkö.

Rajavartiolaitoksen päällikön virka tuli avoimeksi viran edellisen haltijan, kenraaliluutnantti Ilkka Laitisen jäätyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Rajavartiolaitoksen sotilasvirat voidaan täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

Rajavartiolaitos ylläpitää rajaturvallisuutta, meriturvallisuutta ja kriisivalmiutta

Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat valtakunnan rajojen valvonta, henkilöliikenteen rajatarkastukset rajanylityspaikoilla sekä ihmisten pelastaminen ja ympäristövahinkojen torjunta merellä. Rajavartiolaitos osallistuu myös sotilaalliseen maanpuolustukseen. Rajavartiolaitoksen toiminnan tavoitteena on rajaturvallisuuden, meriturvallisuuden ja kriisivalmiuden ylläpitäminen.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto, Rajavartiolaitoksen esikunta, p. 0295 412 161, [email protected]