Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Suomelle lisärahoitusta EU:n sisäisen turvallisuuden rahastoon ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon

Sisäministeriö 20.4.2017 14.18
Tiedote 33/2017

Valtioneuvosto hyväksyi 20.4.2017 muutokset Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) Suomen kansallisiin ohjelmiin ohjelmakaudelle 2014–2020. Muutoksilla lisättiin Euroopan komission myöntämä lisärahoitus kansallisiin ohjelmiin.

Suomen osuus sisäisen turvallisuuden rahaston lisärahoituksesta on noin 2,2 miljoonaa euroa, ja se on korvamerkitty matkustajatietojärjestelmän (Passenger Name Record, PNR) kehittämiseen sekä tietojenvaihdon ja tietojärjestelmien yhteiskäyttöisyyden kehittämiseen.

Suomen osuus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston lisärahoituksesta on noin 2,5 miljoonaa euroa ja se kohdentuu kotouttamista ja laillista maahanmuuttoa sekä paluuta koskeviin toimiin.

Kokonaisuudessaan Euroopan komissio on kohdentanut sisäisen turvallisuuden rahastolle lisärahoitusta EU-tasolla yhteensä 236 miljoonaa euroa. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolle lisärahoitusta on myönnetty 1,13 miljardia euroa.

Lue lisää EUSA-rahastoista

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, [email protected], p. 0295 488 263