Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Suomi voi jatkaa monopoliin perustuvaa rahapelipolitiikkaa

Sisäministeriö 20.11.2013 13.52
Uutinen

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 499/2013
20.11.2013

Euroopan komissio on tältä erää päättänyt olla ryhtymättä toimenpiteisiin Suomen rahapelimonopolin laillisuutta koskevassa asiassa. Komissio on halunnut selvittää, onko suomalainen yksinoikeuteen perustuva rahapelipolitiikka Euroopan unionin oikeuden mukainen. Suomi on vastauksessaan komissiolle todennut näin olevan. Suomen järjestelmä vastaa johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti yleistä etua koskeviin päämääriin, joita ovat erityisesti ongelmapelaamisen ja rahanpesun ehkäiseminen.

Rahapelitoiminta tapahtuu Suomessa valtion tiukassa ohjauksessa ja valvonnassa. Viranomaisvalvonnalla taataan rahapeleihin osallistujien oikeusturva, estetään rahapeleihin liittyvät väärinkäytökset ja rikokset sekä vähennetään rahapeleihin osallistumisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Tavoitteena on myös laittoman pelitoiminnan torjunta. EU-tuomioistuin on edellyttänyt, että rajoittavaa rahapelipolitiikkaa harjoittavan jäsenvaltion on toteutettava tiukkaa ja tehokasta valvontaa, jolla turvataan rahapelitoimintaa koskevien sääntöjen noudattaminen. Arpajaislain vuosina 2010 ja 2012 voimaantulleet tiukennukset ovat osaltaan vastanneet tähän vaatimukseen.

Suomessa rahapelipolitiikasta päättävät eduskunta ja valtioneuvosto. Suomen rahapelijärjestelmästä ja sen eri toimijoista säädetään arpajaislaissa. Rahapelejä toimeenpanevat arpajaislaissa mainitut rahapeliyhteisöt Fintoto, RAY ja Veikkaus Oy. Ulkomaiset tai muut kotimaiset peliyhtiöt eivät saa markkinoida tai tarjota pelejä Suomessa.

Lisätietoja: sisäasiainministeriön kansliapäällikkö, rahapeliasioiden neuvottelukunnan puheenjohtaja Päivi Nerg, p. 071 878 8203