Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Toimikunta selvittämään rikoksen uhrien palveluiden järjestämistä

Sisäministeriö 21.5.2013 12.10
Uutinen

Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäasiainministeriö tiedottavat

Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäasiainministeriö ovat asettaneet toimikunnan, jonka tehtävänä on kehittää kansallinen strategia rikoksen uhrien tukipalvelujen järjestämiseksi ja palvelujen edellyttämän rahoituksen turvaamiseksi. Hankkeella edistetään hallitusohjelmassa olevia uhrien tukipalveluihin liittyviä tavoitteita ja kansainvälisten velvoitteiden sekä suositusten toteutumista koordinoidusti.

Hallitusohjelmaan ja sisäisen turvallisuuden ohjelmaan on kirjattu useita rikoksen uhrin tukipalveluja koskevia tavoitteita. Näitä ovat mm. Rikosuhripäivystyksen rahoituksen turvaaminen ja kestävän rahoitusmallin selvittäminen, lähisuhde-, perhe- ja seksuaalisen väkivallan uhrien palvelujen kehittäminen sekä rikosuhripalvelujen rahoituksen ja palvelujen määrän ja alueellisen kattavuuden lisääminen kysynnän edellyttämälle tasolle.

Tukipalvelujen järjestely- ja rahoitusvastuiden hajanaisuus vaikeuttaa tukitoimien kehittämistä ja resurssien turvaamista. Toimikunnalta odotetaan ehdotusta ministeriöiden välisen työnjaon täsmentämiseksi sekä kunnan ja järjestöjen roolin selkiyttämiseksi. Tavoitteena on, että uhrien tarpeet tulevat kokonaisuutena huomioon otetuiksi palveluiden tuottamisessa ja rahoittamisessa.

Toimikunnan työn määräaika on vuoden 2014 lopussa. Ehdotus rahoitusmalliksi tulee antaa jo syksyllä 2013.

Lisätiedot: työryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo, puh. 02951 50570, sähköposti: [email protected] (oikeusministeriö)

Hankesivu

Tietoa väkivallan ehkäisemisestä sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla