FI SV

Ändringar vid årsskiftet inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Inrikesministeriet 20.12.2017 9.52 | Publicerad på svenska 20.12.2017 kl. 10.45
Pressmeddelande 137/2017
Ändringar vid årsskiftet inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Lag- och förordningsändringar som gäller polisen och migration träder i kraft i början av 2018. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.

Ny lag ska underlätta säsongsarbete som är viktigt inom turism och jordbruk

Säsongsarbetet och rörligheten för arbetstagare som förflyttas internt inom ett företag från ett EU-land till ett annat underlättas genom ny lagstiftning. Lagen om säsongsanställning gäller arbetstagare som kommer från tredjeländer för att vistas tillfälligt högst nio månader och som återvänder till sitt hemland efter säsongen. Förflyttningen av anställda inom ett multinationellt företag från länder utanför Europeiska unionen till EU-området och från en medlemsstat i unionen till en annan hos samma arbetsgivare görs smidigare genom ICT-lagen.

Ny lag ska underlätta säsongsarbete som är viktigt inom turism och jordbruk (Pressmeddelande14.12.2017)

Ändringar i polisens och Migrationsverkets avgifter och tillstånd

När det gäller den lokala polisens prestationer i fråga om skjutvapen slopas vissa tillstånd, vilket beror på den ändring av skjutvapenlagen som trädde i kraft den 1 december 2017. Till exempel ersätter det nya vapentillståndet innehavstillstånd och privat tillverkningstillstånd, vilka man avstår från att bevilja.

Det blir både höjningar och sänkningar i Migrationsverkets tillståndsavgifter beroende på typen av tillstånd. Storleken på avgifterna för de nya tillståndsgrunder som gäller säsongsarbete och företagsinterna förflyttningar bestäms i inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer. Avgifterna för uppehållstillstånd har beräknats på nytt eftersom behandlingen av dessa tillstånd överfördes från polisen till Migrationsverket vid ingången av 2017. En del av avgifterna ändras.

Ändringar i polisens och Migrationsverkets avgifter och tillstånd nästa år (Pressmeddelande 14.12.2017)