Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön kokonaisuudistus on loppusuoralla

Sisäministeriö 28.4.2014 8.49
Uutinen

Yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus on toteutettu kahdessa vaiheessa. Laaja uudistustyö on ollut käynnissä vuodesta 2008 asti.

Ensimmäisessä vaiheessa järjestyksenvalvojien käyttöalaa laajennettiin terveyden- ja sosiaalihuollon toimipisteisiin, lentopaikkoihin ja satamiin. Samalla tarkennettiin vartijoiden ja järjestyksenvalvojien koulutusvaatimuksia. Ensimmäisen vaiheen muutokset tulivat voimaan joulukuussa 2010.

Toisen vaiheen muutokset, joilla pyritään selkiyttämään yksityistä turvallisuusalaa koskevaa sääntelyä, annettiin eduskunnalle 3.4.2014.

Jatkossa yksityistä turvallisuusalaa koskevat säädökset yhteen lakiin

Eduskunnan käsittelyssä olevassa toisen vaiheen muutosesityksessä yksityistä turvallisuusalaa koskevat säännökset ollaan keskittämässä mahdollisimman pitkälti yhteen lakiin.

Järjestyksenvalvojatoimintaa ehdotetaan elinkeinotoimintana luvanvaraiseksi eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, samoin turvasuojaustoimintaa ehdotetaan osittain luvanvaraiseksi. Jatkossa käytössä olisi yksi yhteinen turvallisuusalan elinkeinolupa koko toimialalle. Samalla erillisestä vartioimisliikeluvasta luovuttaisiin. Poliisin säilytystiloissa esitetään mahdollistettavaksi tilapäinen yksityisten vartijoiden käyttö tietyin edellytyksin.

Valmisteluun oli mahdollisuus osallistua monin tavoin

Uudistuksessa pyrittiin huomioimaan laajasti eri intressitahot ja näiden vaikutusmahdollisuudet lopputulokseen. Tavoitteena oli saada mahdollisimman kattavaa palautetta hankkeen piiriin kuuluvista kysymyksistä.

Valmistelun aikana järjestettiin kuulemistilaisuus, johon kutsuttiin laajasti viranomaisia ja alan toimijoiden ja median edustajia. Toinen kuulemistilaisuus suunnattiin oppilaitoksille. Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin runsaasti pienempiä tilaisuuksia, joissa lainvalmistelijat kävivät läpi suunnitelmia alan toimijoiden kanssa.

Verkkokuulemisen kautta myös kansalaisille tarjottiin mahdollisuus ottaa kantaa valmisteluun. Hankkeessa järjestettiin keskustelu Otakantaa.fi-foorumilla keväällä 2012. Lisäksi ministeriön internetsivujen kautta oli mahdollisuus lähettää suoraan palautetta valmistelijoille koko hankkeen ajan.

Varsinainen lausuntokierros lakiluonnoksesta järjestettiin vuoden 2013 alussa. Lausuntoja saapui noin 40 taholta ja lisäksi kymmenen yliopistoa antoi lausunnon järjestyksenvalvojan asettamismahdollisuudesta korkeakoulujen toimipaikkoihin.

- Kaikki palaute rikastuttaa valmistelua ja tuo siihen uusiakin näkökulmia. Erityisesti lausuntokierroksella saadun lausuntopalautteen myötä esitysluonnokseen tehtiin useita muutoksia, joista osa oli varsin merkittäviä, toteaa uudistusta valmistellut lainsäädäntöneuvos Timo Kerttula.

Laaja kokonaisuudistus oli haastava lakiteknisesti

Nyt eduskuntaan mennyt lakipaketti on laaja ja sellaisenaan jo lakiteknisestikin vaikea. Lisäksi muutosten arviointi siten, että kaikki intressit voidaan tasapuolisesti huomioida, on haastavaa. Lopputulos on useissa tapauksissa kompromissi.

– Valmistelussa joutuu ajoittain toteamaan, että olisi muitakin sääntelymahdollisuuksia, joista kuitenkin saattaa seurata, että joku toinen säännös menee vähemmän toivottuun suuntaan. Olo on välillä kuin harakalla vastatervatulla katolla: kun pyrstön saa irti, nokka tarttuu kiinni, kuvaa Timo Kerttula valmistelijan työtä.

- Mittava lakipaketti saatiin hiottua valmiiksi aikataulussa ja eduskunnan käsittelyyn niin, että eduskunnalla on mahdollisuus saada sen vielä tällä vaalikaudella käsiteltyä, toteaa Kerttula tyytyväisenä.

Onnistumisten tarkemman arvioinnin aika on Kerttulan mukaan sitten, kun eduskunta on käsitellyt muutospaketin.

Lisätietoa yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön uudistamisesta