Lisätalousarviossa työllisyyttä ja kilpailukykyä tukevia toimia

Työ- ja elinkeinoministeriö 19.5.2017 13.06
Uutinen

Hallitus neuvotteli perjantaina 19. toukokuuta vuoden 2017 ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keskiviikkona 25. toukokuuta.

Hallitus neuvotteli perjantaina 19. toukokuuta vuoden 2017 ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keskiviikkona 25. toukokuuta.

Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen tukea

Valmistavan teollisuuden kasvun positiivinen vaikutus ulottuu Varsinais-Suomessa 2020-luvulle asti. Alueella on merkittävä osaamisen ja lisätyövoiman tarve. Pitkäaikaisen kasvun varmistamiseksi ehdotetaan varoja positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseen Varsinais-Suomessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa 16 737 000 euroa alueellisille ELY-keskuksille julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin. Määrärahoilla vastataan akuutteihin talous- ja työllisyystilanteen vaatimuksiin sekä positiiviseen rakennemuutokseen ja vahvistetaan osaavan työvoiman saatavuutta.

Rahoitus osoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2017 jakamattomista määrärahoista. Lisämäärärahoja osoitetaan Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Hämeeseen, Pirkanmaalle, Kaakkois-Suomeen, Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen, Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Katso  TEM:n tiedote: Lisäpanostuksia positiivisen rakennemuutoksen ja työllisyyden tukemiseen alueilla http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lisapanostuksia-positiivisen-rakennemuutoksen-ja-tyollisyyden-tukemiseen-alueilla

Finnvera Oyj

Finnvera Oyj:n varainhankinnan valtuuteen ehdotetaan 500 miljoonan euron lisäystä, joka aiheutuu valtion Finnvera Oyj:lle valtion talousarvion puitteissa myöntämien lainojen enimmäismäärän nostosta 1.1.2017 voimaantulleella lakimuutoksella.

Innovaatiorahoituskeskus Tekes

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin lainavaltuuteen ehdotetaan siirrettäväksi 10 miljoonaa euroa Tekes Pääomasijoitus Oy:n pääomitukseen varatuista määrärahoista käytettäväksi pilotointi- ja demohankkeiden vauhdittamiseen. Valtuuslisäyksestä aiheutuva määrärahasiirto on 4,3 miljoonaa euroa v. 2017.

Työttömyysturvan aktiivimalliin lisämääräraha

Työttömyysturvan aktiivimallin käyttöönottoon ehdotetaan 10 miljoonan euron lisämäärärahaa julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin.

Valtioneuvoston tiedote