Valtakunnansovittelija viestii aktiivisesti sekä verkkosivuilla että sosiaalisessa mediassa

Työ- ja elinkeinoministeriö 13.9.2016 12.44
Uutinen

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies julkisti 13.9.2016 lausuntonsa kantelusta, joka koskee valtakunnansovittelijan toimiston viestintää. Kantelija arvosteli valtakunnansovittelija Minna Helteen menettelyä tiedottaa meneillään olevista työriitaneuvotteluista ainoastaan Twitterissä.

- Tilanne olikin aiemmin epätyydyttävä ja olemme panostaneet aktiivisesti viestinnän parantamiseen. Tällä hetkellä valtakunnansovittelijan toimistolla on käytössä Twitterin lisäksi verkkosivut ja toimivat työkalut huolehtia oikea-aikaisesta ja riittävästä tiedottamisesta, valtakunnansovittelija Minna Helle sanoo.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan valtakunnansovittelijan toimiston tiedottaminen täyttää tällä hetkellä keskeisiltä osiltaan sekä julkisuuslain että kielilain vaatimukset. Molempien kansalliskielien samanaikaiseen käyttöön Twitterissä on kuitenkin poikkeuksellisissa tilanteissa varauduttava.

Kantelu oli tehty vuoden 2015 lopulla, ennen kuin valtakunnansovittelijan toimiston uudet verkkosivut oli avattu. Oikeusasiamiehen arvion mukaan kantelussa kuvattuun lähtötilanteeseen nähden valtakunnansovittelijan tiedottaminen onkin olennaisesti parantunut sekä kattavuuden että kielellisten vaatimusten suhteen.

Valtakunnansovittelijan toimiston uudet kolmikieliset verkkosivut avattiin huhtikuussa 2016.
- Verkkosivut perustettiin parantamaan toimiston viestintää. Sivuilla julkaistaan uutisia ajankohtaisista työriita- ja sovitteluasioista ja sieltä löytyy myös taustatietoa työriitojen sovittelujärjestelmästä, Helle kertoo.

Apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa todetaan, että Twitter on hyvä väline oikea-aikaiseen viestintään. Lausunnossa viitataan kuitenkin valtioneuvoston periaatepäätökseen, jossa todetaan, että kun media toimii viranomaisen pääasiallisena tiedottamiskanavana, tulisi sosiaalisessa mediassa käyttää sekä suomea että ruotsia. Twitter on tällä hetkellä nopein valtakunnansovittelijan itsensä tuottaman informaation välitysmuoto.

Valtakunnansovittelija Helteen mukaan on hyvä, että apulaisoikeusasiamies on linjannut lausunnossaan sosiaalisen median käyttöä.

- Tulemme jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota kaksikielisyyteen myös Twitterin käytössä. Samoin pyrimme siihen, että ajankohtainen tieto työriitojen sovittelusta on myös nettisivuilla mahdollisimman nopeasti sekä suomeksi että ruotsiksi, Helle kertoo.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on luettavissa eduskunnan oikeusasiamiehen sivuilla

Lisätiedot:

valtakunnansovittelija Minna Helle puh. 029 506 2525
www.valtakunnansovittelija.fi