Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Asetus raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista parantaa ääniympäristöä ampuma- ja harjoitusalueiden lähialueilla

Ympäristöministeriö 14.12.2017 14.00
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään antanut raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoja koskevan uuden asetuksen. Tavoitteena on varmistaa ampuma- ja harjoitusalueiden lähialueiden terveellisyys ja viihtyisyys. Ääniympäristön huomioiminen on entistä tärkeämpää, koska melualueiden läheisyyteen rakentaminen on lisääntynyt.

Asetuksella määritellään ampuma- ja harjoitusalueiden raskaiden aseiden ampumatoiminnan ja räjäytysten melutason ohje- ja toimenpideraja-arvot. Arvot vaihtelevat alueen ja rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Asetuksella halutaan myös turvata ampumatoiminta hyvän suunnittelun sekä vuorovaikutuksen keinoin. Lähialueen asukkaille on esimerkiksi tiedotettava etukäteen tietyistä ammunnoista ja räjäytyksistä, ja toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa asukkaiden melusta tekemistä yhteydenotoista.

Asetusta sovelletaan alueidenkäytön suunnittelussa, puolustusvoimien, raja-vartiolaitoksen ja puolustusvälineteollisuuden toiminnassa sekä ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä ja valvonnassa.

Asetus tulee voimaan 1.1.2018.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Ari Saarinen, p. 050 413 7664, [email protected]

Kimmo Tiilikainen