Avustusta ehdotetaan laajennettavaksi täydennysrakentamiseen
Asuntotuotannon kunnallistekniikka-avustus 2016–2019 lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö 5.11.2015 8.26
Tiedote

Ympäristöministeriö on eilen lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen asetukseksi, jonka nojalla myönnettäisiin MAL-sopimusta toteuttaville kunnille kunnallistekniikka-avustuksia sekä täydennysrakentamiseen että uusien asuntoalueiden rakentamiseen. Avustusta olisi tarkoitus myöntää yhteensä 60 miljoonaa euroa vuosien 2016–2019 budjeteista.

MAL-aiesopimuksen ovat solmineet ja uudesta MAL-sopimuksesta paraikaa neuvottelevat Helsingin seudun sekä Tampereen, Turun ja Oulun seudun kunnat. Kunnallistekniikka-avustuksen tarkoituksena on edistää MAL-sopimuksen tavoitteita käynnistämällä ja aikaistamalla täydennysrakentamista ja uusien asuntoalueiden rakentamista.

Avustusta myönnettäisiin asuntoalueella tarvittavien katualueiden ja puistojen rakentamiseen. Avustuksen enimmäismäärä olisi 30 prosenttia hankkeen kustannuksista. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), ja avustus julistetaan haettavaksi MAL-sopimusten tultua voimaan.

Lausuntoja voi antaa 23.11.2015 asti. Asetusmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa tai MAL-sopimusten valmistuttua.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Anu Gentz, ympäristöministeriö, p. 0295 250 067, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi