FI SV

Eduskunta hyväksyi sotilastiedustelua koskevan lain

Puolustusministeriö 11.3.2019 15.28
Tiedote

Sotilastiedustelusta annetussa laissa säädetään Puolustusvoimien tiedustelutoiminnan kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista periaatteista, viranomaisten käytössä olevista tiedustelumenetelmistä ja toimivaltuuksien käytöstä päättämisestä sekä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa, tiedustelukielloista ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä sotilastiedustelun ohjauksesta ja sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa.

Sotilastiedustelun tarkoituksena on hankkia ja käsitellä tietoa Suomeen kohdistuvasta tai Suomen turvallisuusympäristön kannalta merkityksellisestä sotilaallisesta toiminnasta ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tukemiseksi ja Puolustusvoimien tehtävien suorittamiseksi. Sotilastiedustelu antaa ennakkovaroituksen Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhkasta.

Lakien voimaantulo edellyttää, että laillisuusvalvonta on järjestetty eli tiedusteluvalvontavaltuutettu on aloittanut tehtävänsä.

Eduskunnan hyväksymät lait viedään seuraavaksi tasavallan presidentin vahvistettaviksi.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, hanna.nordstrom@defmin.fi, puh 0295 140600.

Lisätietoja:

Kysymyksiä ja vastauksia sotilastiedustelusta

Lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordströmin ppt sotilastiedustelusta

Eduskunnan sivut:

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/tiedustelulait.aspx