Eero Pyötsiä pääesikunnan päälliköksi

Puolustusministeriö 5.7.2019 14.40
Tiedote

Tasavallan presidentti on 5.7.2019 valtioneuvoston esityksestä päättänyt seuraavista virkaan nimittämisistä ja tehtävään määräämisistä puolustusvoimissa:

Puolustusvoimien operaatiopäällikön, kenraaliluutnantti Eero Pyötsiän nimittäminen pääesikunnan päällikön virkaan ajaksi 1.8.2019-30.6.2022; Karjalan prikaatin komentajan, prikaatikenraali Pasi Välimäen määrääminen puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävään 1.8.2019 lukien; Porin prikaatin komentajan, eversti Mika Kalliomaan nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.8.2019-31.7.2024.

Kenraaliluutnantti Eero Tapio Pyötsiä (s. 1961) on toiminut puolustusvoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2016 lähtien. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa Pääesikunnan suunnittelupäällikkönä, Porin prikaatin komentajana ja puolustusvoimain komentajan adjutanttina. Kenraaliluutnantiksi hänet ylennettiin vuonna 2017.

Prikaatikenraali Pasi Tapio Välimäki (s. 1965) on palvellut Karjalan prikaatin komentajana vuodesta 2017 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa sektorijohtajana Pääesikunnassa, osastopäällikkönä Porin prikaatissa sekä suomalaisen kriisinhallintajoukon apulaisoperaatiopäällikkönä Afganistanissa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2016.

Eversti Mika Pekka Kalliomaa (s. 1966) on toiminut Porin prikaatin komentajana vuodesta 2018 lähtien. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa valtakunnallisen maanpuolustuskurssin johtajana, puolustusvoimien viestintäjohtajana ja pataljoonan komentajana Kaartin jääkärirykmentissä. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2013.

Lisätietoja antaa puolustusministeriössä vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä, puh. 0295 140431.