Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU-ministerivaliokunta sai katsauksen rahoituskehysneuvotteluista

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.2.2020 10.08
Tiedote 105/2020

Pääministeri Sanna Marin kertoi EU-ministerivaliokunnalle perjantaina 28. helmikuuta ylimääräisen Eurooppa-neuvoston rahoituskehysneuvotteluista. Eurooppa-neuvosto käsitteli kaksipäiväisessä (20­.–21.2.) kokouksessaan EU:n seuraavaa rahoituskehystä eli EU:n pitkän aikavälin budjettia vuosille 2021–2027 Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin toimittaman päätelmäluonnoksen pohjalta. Jäsenmaiden kannat jäivät vielä kauaksi toisistaan. Neuvotteluja jatketaan näillä näkymin huhti-toukokuussa.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja koskien kansainvälisen merenkulun päästövähennyksiä. Lyhyen aikavälin päästövähennyskeinoista on tarkoitus päättää Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO:n) meriympäristön suojelukomitean kokouksessa 30.3. –3.4.  EU:n jäsenvaltiot sopivat yhteisistä kannoista kokoukseen. Suomi pitää tärkeänä, että IMO:ssa sovitut päästövähennystavoitteet kansainväliselle merenkululle saavutetaan aikataulussa ja mahdollisimman vähäisin markkinahäiriöin. Suomi pitää ensisijaisina ratkaisuja, jotka toteuttavat kunnianhimoiset tavoitteet merenkulun päästöjen vähentämiseksi, mutta jättävät varustamoille ja operaattoreille mahdollisuuden valita niille parhaiten sopivat päästövähennyskeinot.  Suomi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että talvimerenkulun erityistarpeet huomioidaan.

EU-ministerivaliokunnassa oli esillä myös unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen. Valiokunta sai katsauksen uudistusten etenemisestä ja täsmensi Suomen kantoja uudistamista koskeviin esityksiin.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

  • Ympäristöneuvosto (5.3.)
  • Epävirallinen puolustusministerikokous (4.–5.)
  • Epävirallinen ulkoministerikokous (Gymnich) (5.–6.3.)

Ympäristöneuvosto hyväksyy päätelmät ilmanlaadun parantamisesta. Suomi pitää tärkeänä, että kokous hyväksyisi myös lähetteen EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategiasta YK:lle. Lähetteessä todetaan, että Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraalius Euroopassa vuoteen 2050 mennessä ja että jäsenvaltiot valmistelevat omat pitkän aikavälin strategiansa. Lisäksi ympäristöneuvosto keskustelee Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta, eurooppalaisen ohjausjakson viherryttämisestä sekä vesilainsäädännön arvioinnista.  

Ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa keskusteluaiheina on Venäjä, Turkki sekä EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittäminen. 

Puolustusministerien epävirallisessa kokouksessa puolestaan on esillä kriisinhallintaoperaatioiden ja EU:n puolustusyhteistyön prioriteetit sekä pysyvän rakenteellisen yhteistyön strateginen arviointi ja ohjaus.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Matti Niemi p. 045 679 1717, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

Lisätietoa ylimääräisestä Eurooppa-neuvostosta ja rahoituskehyksestä