Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU:n liikenneministerit: Liikenteen ilmastotyöhön tarvitaan pitkäjänteisyyttä

Liikenne- ja viestintäministeriö 20.9.2019 18.59
Tiedote

- Liikennesektorilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tänään Euroopan unionin liikenneministereiden kokouksessa kävi selväksi, että huomattavia muutoksia tarvitaan jo lähitulevaisuudessa. Liikenneministerit vaativat pitkäjänteistä strategiaa liikenteen päästöjen vähentämiseksi, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.

- Liikennesektorilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tänään Euroopan unionin liikenneministereiden kokouksessa kävi selväksi, että huomattavia muutoksia tarvitaan jo lähitulevaisuudessa. Liikenneministerit vaativat pitkäjänteistä strategiaa liikenteen päästöjen vähentämiseksi, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.

Euroopan unionin liikenneministerit kokoontuivat Brysselissä 20.9.2019. Ministeri Marin toimi kokouksen puheenjohtajana.

Liikenneneuvostossa keskusteltiin liikenteen roolista EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategiassa. Suomi haluaa EU:n neuvoston puheenjohtajana edistää sitä, että EU olisi hiilineutraali vuonna 2050.

- Keskustelut olivat rohkaisevia ja jäsenmaat pitivät tämän päivän keskusteluja tärkeinä. Keskusteluissa nostettiin esille monia keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, vaihtoehtoiset polttoaineet, digitalisaation ja automaation edistäminen, rautatieliikenteen kehittäminen sekä hinnoittelun tehostaminen, toteaa ministeri Marin.

- Siirtymä ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan on suuri haaste, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuksia Euroopalle kilpailukyvyn edistämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen, sanoo ministeri Marin.

- Nyt käyty keskustelu on hyvä pohja sille, että jäsenmaat ja Eurooppa-neuvosto voisivat saavuttaa yhteisymmärryksen EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteesta vuoden 2019 loppuun mennessä, jatkaa ministeri Marin.

Liikenne muodostaa huomattavan osan ilmastopäästöistä.

- Liikenteen ratkaisuilla on suora vaikutus kansalaisten arkeen. Kansalaiset ovat huolissaan ilmastosta ja vaativat meiltä toimenpiteitä. Brysselissä tuhannet ihmiset osoittivat tänään mieltään ilmaston puolesta. Poliittisina päätöksentekijöinä meidän tehtävämme on näyttää suunta tuleville toimille, sanoo ministeri Marin.

Liikenneneuvosto käsitteli ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesti eri liikennemuotojen päästövähennystoimia.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Pirita Ruokonen, p. 050 911 3099, Twitter @piritaruo
ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen

 

 

Euroopan unionin neuvosto: Liikenneneuvosto 20.9.2019
Lehdistötilaisuus 20.9.2019