FI SV

Suomen kansainvälisen pelastuskomennuskunnan Finnrescuen toiminta laajenee

Sisäministeriö 7.12.2009 10.47
Tiedote -

Suomen kansainvälinen pelastuskomennuskunta FINNRESCUE (FRF) on muodostettu sisäasianministeriön ja Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Varsinais-Suomen pelastuslaitosten sekä Tampereen aluepelastuslaitoksen kesken tehdyllä sopimuksella. Sisäasiainministeriö on siirtänyt pelastustoimen kansainvälisiä operatiivisia tehtäviä ministeriöstä Kuopiossa Pelastusopiston yhteydessä toimivalle Kriisinhallintakeskukselle (Crisis Management Centre, CMC). Tarkoituksena on jatkossa siirtää kaikki kansainvälisen pelastustoimen valmiuden ylläpidon ja operatiiviset tehtävät CMC:lle. FINNRESCUE:n johtoryhmä, johon kuuluu sopimuspelastuslaitosten, sisäasiainministeriön ja CMC:n edustajat, on kokouksessaan 2.12.2009 päättänyt yksimielisesti, että sopimus sisäasiainministeriön ja viiden FRF pelastuslaitoksen kanssa irtisanotaan vanhentuneena ja toiminnassa siirrytään uuteen käytäntöön.

Sisäasiainministeriö tekee vuodelle 2010 tulossopimuksen Kriisinhallintakeskuksen kanssa siten, että myös FINNRESCUEN rekrytointi, koulutus ja tehtävään lähettäminen siirretään sisäasiainministeriöltä ja pelastuslaitoksilta CMC:lle. CMC tulee vastaamaan kaikista kansainväliseen pelastustoimintaan liittyvistä valmiuden ylläpito- ja operatiivisista tehtävistä. Sisäasiainministeriölle jää pelastustoimen kansainvälisen pelastustoiminnan poliittinen päätöksenteko ja ohjaus sekä CMC:n tulosohjaus. Operaatioihin osallistumisesta päättää pelastusylijohtaja.

Tähän mennessä kansainväliseen pelastustoimintaan osallistuminen on ollut pääsääntöisesti mahdollista vain edellä mainittujen viiden pelastuslaitoksen henkilöstölle. Jatkossa osallistuminen tulee olemaan avoinna kaikille pelastustoiminnan eri alojen ammattilaisille ja asiantuntijoille. Toimintaan halukkaat voivat ilmoittautua Kriisinhallintakeskukseen perustettavaan asiantuntijarekisteriin, josta heitä kutsutaan koulutukseen ja sen jälkeen hälytysmuodostelmaan. CMC valitsee operaatioihin lähtijät ja solmii heidän kanssaan työsopimuksen tehtävän ajaksi. Tavoitteena on, että asiantuntijat saadaan rekisteröityä uuteen rekisteriin kesään 2010 mennessä. CMC laatii joulukuun aikana toteutussuunnitelman siirtymäajan toimenpiteistä.

Pelastustoimen kansainvälistä asiantuntija- ja pelastusoperaatioihin kuuluvaa apua annetaan pääsääntöisesti YK:n humanitaarisen avun toimiston (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA), EU:n pelastustoiminnan koordinointikeskuksen (Monitoring and Information Centre, MIC) ja Naton Euro-Atlanttisen pelastuskeskuksen (Euro Atlantic Disaster Response and Coordination Centre, EADRCC) välittämien pyyntöjen perusteella. Apua annetaan lisäksi naapurimaille niiden kanssa solmittujen sopimusten pohjalta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Harry Frelander, sisäasiainministeriö, 050 456 0010, koulutuskoordinaattori Pekka Tiainen, Kriisinhallintakeskus, 050 556 7757