Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2018 Hallituksen esitys uudeksi säteilylaiksi eduskuntaan

28.3.2018 14.22
STM

Hallitus antoi keskiviikkona 28. maaliskuuta eduskunnalle esityksen uudeksi säteilylaiksi. Uusi laki korvaisi nykyisen säteilylain, ja se tulisi voimaan 1.7.2018. Lailla pantaisiin täytäntöön EU:n uusi säteilyturvallisuusdirektiivi. Lailla suojeltaisiin terveyttä säteilyn aiheuttamilta haitoilta sekä ehkäistäisiin ja vähennettäisiin säteilystä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja muita haittavaikutuksia.
Valtioneuvoston yleisistunto