Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 15.3.2018 Hallitus ehdottaa syyttäjälaitoksen organisoimista yhdeksi virastoksi

15.3.2018 13.45

Hallitus antoi tänään 15. maaliskuuta eduskunnalle esityksen syyttäjälaitoksen organisaation muuttamisesta. Esityksen mukaan nykyisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostettaisiin yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto.
Valtioneuvoston yleisistunto