Valtioneuvoston yleisistunto 26.9.2019 Hallitus esittää eduskunnalle kevytautolakien voimaantulon lykkäämistä

26.9.2019 13.35
LVM

Hallitus on 26. syyskuuta 2019 antanut eduskunnalle esityksen kevytautolakien voimaantulon lykkäämisestä vuodella 1.11.2020 saakka. Tarkoituksena on, että vuoden aikana selvitetään, onko Suomen kevytautoja koskevaa lainsäädäntöä mahdollista muuttaa unionin lainsäädännön mukaiseksi.
Istunnon aineisto