Hallitus linjasi sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamista

Valtioneuvoston viestintäosasto 20.10.2015 14.05
Tiedote

Hallituksen linjauksen mukaan kunnilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta. Kunnan pääasiallisen rahoitusvastuun on arvioitu olevan ristiriidassa perustuslain turvaaman kunnallisen itsehallinnon kanssa.

Tulevien itsehallintoalueiden rahoitus valmistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta. Vaihtoehtoisesti selvitetään vielä myös mallia, joka perustuisi osittain itsehallintoalueiden omaan verotusoikeuteen. Näiden vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutuksia arvioidaan ja verrataan niitä keskenään.

Hallitus on sopinut neuvottelussaan linjauksista, joiden pohjalta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus valmistellaan osana sote- ja itsehallintouudistusta. Pääministeri on kuullut ratkaisusta myös oppositiopuolueiden puheenjohtajia 16.10. pidetyssä neuvottelussa. Ratkaisu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja aluehallintouudistuksen projektiryhmän sekä rahoitusta valmistelevan työryhmän ehdotukseen.

Hallituksen mukaan lähtökohtana sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistuksen valmistelussa ovat hallitusohjelman linjaukset, joiden mukaan kokonaisveroaste ei saa nousta ja työn verotus ei saa kiristyä millään tulotasolla. Tarkemmat rahoituslinjaukset sisällytetään huhtikuussa 2016 lausunnoille lähetettävään hallituksen esityksen luonnokseen.

Liite: Hallituksen hyväksymä ehdotus perusteluineen

Lisätietoja:
perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163108
alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163012
osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö, p. 0295 530113
hallitusneuvos Panu Pykönen, valtiovarainministeriö, p. 0295 530225